CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ

Kính thưa Bà Con,
Thánh Phaolô xác tín rằng ''Bánh và Rượu, mà Tín Hữu cùng thời với ngài và Tín Hữu Công Giáo, Chính Thống Giáo hôm nay đang ĂN và UỐNG, chính là THỊT và MÁU của Chúa Giêsu một trăm phần trăm!!!''
Cũng xin lưu ý rằng ông Saulô được Chúa gọi SAU KHI Ngài về Trời. Như vậy, Tiệc Thánh, mà Thánh Phaolô (Saulô) và Tín Hữu cùng tham dự, KHÔNG PHẢI là ''nghi thức tưởng niệm'', mà là THỊT và MÁU Chúa Giêsu vì Thánh Nhân viết trong 1 Cor 10, 16 như sau: ''Chén chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là DỰ PHẦN vào MÁU Chúa Kitô hay sao? Bánh bẻ ra, há chẳng phải là dự phần vào THÂN MÌNH Chúa Kitô hay sao?''
Chúa đã công khai ''ra lệnh'' là phải ĂN NGÀI !!!
Trong Tin Mừng theo Gioan 6, 22-59, Thánh Nhân ghi lại Lời Chúa phán rất dài về việc ĂN THỊT và UỐNG MÁU của Chúa. Cuối cùng, Chúa kết luận rất ngắn gọn GIAO ƯỚC vừa nêu bằng hai từ chìa khóa là: ''ĂN TA''! (...ai ĂN TA cũng vậy, họ sẽ sống nhờ Ta.)
Chính vì thế, tôi kính mời Bà Con xem bài thơ tôi dạy cho con mình:

THÁNH LỄ ''LÀ GÌ''?

Con ơi, Thánh Lễ ''là gì''
Mà người sớm tối lại đi Nhà Thờ?
Đời mình muốn khỏi bơ vơ
Phải cần Tình Chúa vô bờ, con ơi!
Quỳ dâng ''Thánh Lễ tuyệt vời''
Con nghe đọc lại những ''Lời Truyền'' xưa
Hồng Ân đổ xuống như mưa
Y như ''Thánh Lễ năm xưa trên đồi''!
Mẹ dâng ''Thánh Lễ đền bồi''
Con dâng cũng giống vậy thôi là vì
Giêsu trong Bữa Tiệc Ly
Đọc ''Lời Truyền'' để Bánh Mì, Rượu Nho
Trở thành ''Máu, Thịt'' thơm tho
Cho người dùng để được ''no đời đời''
Ngày nay, linh mục đọc Lời
Mà Thầy Chí Thánh đọc nơi ''Bàn Dài''
Để trao ''Mình Thánh Ngôi Hai''
Nên giờ ''cũng có'' Máu Ngài đổ ra (*)
Dâng lên Thiên Chúa Ngôi Cha
Xin Ngài đoái nhận, thứ tha tội tình...
Thầy là ''Hy Lễ'' chứng minh
Lời Thầy phán với môn sinh của Thầy:
''...Các con làm lại việc nầy...''
Nghĩa là ''phải giống như Thầy năm xưa''
''Khác'' thì Thầy lại ''không ưa''
''Giống'' thì Ơn xuống như mưa dồi dào
Con ơi, cảm động biết bao
Quỳ dâng Thánh Lễ, lệ trào hoen mi...
Lễ xong, đứng dậy, ra đi
Bùi ngùi tưởng nhớ Tiệc Ly năm nào!
- - -
Đức Quốc, Lễ Mình Thánh Chúa năm 2000
Đaminh Phan văn Phước
(*) Quý vị có thể ghi vào máy hàng chữ ''Hôm nay, vẫn có Thịt, Máu Chúa'' để đọc bài tôi chứng minh Tín Điều ấy bằng Lời Chúa trong Tin Mừng và Thánh Thư của Tông Đồ Phaolô. Có thể vào Link nầy: Hôm nay, vẫn có Thịt và Máu Chúa - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ngoài ra, có thể ghi ''Phép Lạ Thánh Thể'' thì đọc được quá nhiều bài và xem nhiều Videos, chẳng hạn:
Inline-Bild 210:01

Hình cháu trai Phan Linh Đa Minh giúp Lễ:
 Inline-Bild 3