CHỌN ĐI !!!

CHỌN ĐI !!!

Ngô Minh Hằng


Tác giảNgô Minh Hằng
Ngày đăng: 2017-03-12
http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/NgoMinhHang-tho/170311-NgoMinhHang-ChonDi.1.jpg
http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/NgoMinhHang-tho/170311-NgoMinhHang-ChonDi.2.jpg


CHỌN ĐI !!!
Là tiếng kêu thất thanh của kẻ nặng lòng với quê hương, xin cấp bách gởi về đồng bào Việt Nam mọi giới, mọi tuổi và cũng xin những người yêu nước tiếp tay phổ biến rộng rãi cho. Tác giả chân thành ghi ơn.
Đồng bào ơi, mất nước rồi ...
Chỉ vài năm nữa đấy thôi nếu mà
Chúng ta không cứu nước ta
Quay đi, mặc chuyện sơn hà cho ai
Thì rồi Tàu cộng lên ngai
Và rồi Việt cộng lạy dài Chệt thôi
Nếu như ngày ấy đến rồi
Việt Nam và cả cuộc đời ta tiêu
Thời gian lại chẳng còn nhiều
Có hai năm để xoay chiều mà thôi *
Ai chưa thấy, hãy nhìn coi
Phải Tàu cộng ở khắp nơi nước mình?
Đừng như đà điểu, vô tình
Cho rằng dân nước thanh bình, ấm no
Cho rằng đang sống tự do
Chớ nghe phản động vẽ trò đấu tranh
Hãy xin một phút chân thành
Nhìn ra thế giới chung quanh xem nào
Xem rằng mình sống ra sao
Và xem đất nước đồng bào ở đâu
Nhìn đi và hãy tỉnh mau
Thời gian ta chẳng còn lâu nữa rồi !
Hai năm ngắn ngủi mà thôi
Sẽ như Tây Tạng, như người Tân Cương !!!
Nếu không dũng cảm lên đường
Dấn thân giải cứu quê hương nước nhà
Cứu người là cứu chính ta
Thì ta mất hết sơn hà, hỡi ơi !
Chỉ còn hai năm nữa thôi
Cộng kia bán nước ta rồi, đứng lên !
Cộng gần năm triệu đảng viên
Ta chín chục triệu, sức nghiêng bên nào???
Lòng dân bất khuất tự hào
Xe tăng, súng đạn sẽ nhào hết thôi
Giết dân nhóm nhỏ, dễ rồi
Nhưng khi cả triệu con người, dám không ?
Triệu người như thác một dòng
Thì năm triệu đảng xuống lòng biển ngay !
Chính ta, ta phải đổi thay
Thì thế giới mới tiếp tay giúp mình
Còn ta hèn yếu, người khinh
Thì đừng mơ kẻ thương tình cứu ta
Tự do không phải món qùa
Ngồi xin rồi đợi người mà đem cho !
Mà là tranh đấu cam go
Mà là xương máu và do kiên cường !
Đứng lên mà cứu quê hương
Tự do, nô lệ, hai đường, chọn đi !!!
Ngô Minh Hằng
* Từ nay đến năm 2020 còn có hơn hai năm. Năm 2020 là năm Việt cộng giao nước Việt Nam cho Trung cộng theo mật ước ký kết giữa Trung cộng và Việt cộng ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại hội nghị ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trung cộng.  Đến lúc ấy, VN sẽ chỉ còn là một  thành phố của Tàu và dân VN sẽ bị Tàu chà đạp giống như dân Tân Cương, Tây Tạng.