Bài Thơ Đố Về Các Loại Lá1.   Lá gì không thiếu không thừa?
      Lá gì pha nước mời đưa khách dùng?
3.   Lá gì làm thạch mau đông
      Xanh trong như ngọc mát lòng nắng trưa?
4.   Lá gì để nấu canh chua?
5.   Lá gì che rợp sân chùa bóng râm?
6.   Lá gì dùng gói bánh chưng?
7.   Lá gì bánh tét cuộn bung no tròn?
8.   Lá gì bé bé con con
      Cây cao hoa đỏ hè ròn tiếng ve?
9.   Lá gì thơm nức nồi chè?
10. Lá gì ép tập chẳng nghe học bài?
11. Lá gì ảo não không sai? (1)
12. Lá gì làm nón mảnh mai dịu dàng?
13. Lá gì Lưu, Nguyễn hai chàng
      Thiên thai rắc lối lần sang non Bồng?
14. Lá gì em muốn làm chồng
      Tìm về cho chị chờ trông tháng ngày? (2)
15. Lá gì vị nếm cay cay
      Têm cùng vôi sống cau bày bổ ba?
16. Lá gì anh lợp mái nhà?
17. Lá gì cô hái rải ra nuôi tằm?
18. Lá gì xanh mãi quanh năm?
19. Lá gì đỏ rực thu, đông lạnh về?
20. Lá gì mắt đẹp người mê?
21. Lá gì cong vút khỏi chê lông mày?
22. Lá gì làm bánh đen thay?
23. Lá gì cuốn thịt nướng bày đĩa thơm?
24. Lá gì to bản mặt trơn
      Thức ăn gói ghém đẹp hơn bao bì?
25. Lá gì thum thủm mới kỳ
      Chữa bịnh tháo dạ tức thì khỏi luôn?
26. Lá gì ai có lại buồn
      Năng tập thể dục cho thuôn thân hình?
27. Lá gì trong ngực tài tình
      Cung cấp dưỡng khí giúp mình sống dai?
28. Lá gì trong bụng không sai
      Lọc bớt chất độc ra ngoài châu thân?
29. Lá gì vốn của táo quân
      Hăm ba tháng Chạp vừa cầm vừa tâu?
30. Lá gì qua lại năm châu
      Giúp người trao đổi nhiều câu tâm tình?
31. Lá gì bạn trẻ hay binh
      Môn chơi "xập xám" có hình rô, cơ?
32. Lá gì thầy bói bấm giờ
      Tính được vận hạn sáng, mờ, kiết, hung?
33. Lá gì thầy pháp ưa dùng
      Vẽ rồng vẽ rắn yểm vùng quỷ ma?
34. Lá gì hồn nước non nhà
      Công dân tôn trọng xông pha giữ gìn?
35. Lá gì người thích đi tìm
      Có bốn số 9 vững tin mua vào?
36. Lá gì nhuộm tóc đẹp sao?
37. Lá gì bọc gió thuyền ào nhấp nhô?
38. Lá gì cung nữ đề thơ
      Thả theo dòng nước ai ngờ nên duyên? (3)
39. Lá gì bầu cử đi liền?
40. Lá gì xin việc phải điền từng trang?
41. Lá gì che chở cho chàng
      Xông pha chiến trận đỡ hàng đạn, tên?
42. Lá gì gây nghiện chẳng nên
      Dẫu hút hay chích người bên chê cười?
43. Lá gì độc lắm ai ơi
      Gọi "đoạn trường thảo" cấp thời tránh xa?

Ghi chú:
(1) Cũng là tên một vở kịch
(2) Tên một bài hát
(3) Đây là một điển cố

3/2017
Quang Dương