TAM CA ÁO ĐEN

Hân hoan chờ đón ''No-en''
Tam Ca ''Linh Mục áo đen vào đời!''
Âm thanh trầm bổng qua lời

Thánh Ca xin Chúa cứu đời lầm than
Thoát gông cùm của Satan
Nhờ Hồng Ân Chúa chứa chan ngập lòng!
Như nai tìm đến suối trong
Đoàn con đang khát, chờ mong Tình Ngài!
Ngày đêm thống hối, van nài
Chúa cho ''Chiên-Thánh-Thiên-Sai'' xuống trần
Để Ngài giáo huấn, canh tân
Thế gian bội bạc, vong ân, đọa đày...
Chúa ơi, trông Chúa từng ngày!
Xin ''dừng cơn giận'', giải bày Tình Thương!
''Lòng nhân từ Chúa'' khôn lường!
''Trời cao hãy đổ Mưa, Sương'' Tuyệt Vời
Chính Con Thiên Chúa là ''Lời''
Như Ngài đã hứa ở nơi Địa Đàng!
Lắng nghe Mục Tử rập ràng
Đồng ca Thánh Nhạc, hai hàng lệ rơi!
Tha phương, buồn nhớ ''thiếu thời''
Ngỡ rằng mình vẫn còn nơi quê nhà...
Cám ơn ''Mục Tử Tam Ca'':
Tác nhân hàng lệ con sa xuống bàn...

Đức Quốc, 17.12.2016
(Đaminh Phan văn Phước ''tức cảnh'' nhờ Niên Trưởng Lê Nhật Thăng.)

Xin chân thành cám ơn Niên Trưởng Lê Nhật Thăng (Webmaster Trang Nhà Providence-Jeanne d'Arc Huế), là Phật Tử yêu mến Chúa và Mẹ Maria, đã gởi tặng Thân Hữu kiệt tác ''Trời Cao'' do ba Linh Mục trình bày ở Link nầy: Paris By Night Gloria 1 Full Program - YouTube

Tiểu đệ Phan văn Phước