SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG ( A ) 2016 (Mt 3, 1- 12)
                                                   VUA HÒA BÌNH ĐẾN
Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ đề lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng là một chủ đề của sự chuẩn bị tâm hồn. Chúng ta thấy Tin Mừng hôm nay nêu bật “sứ vụ” của Gioan Tiền Hô, hoặc Tẩy Gỉa. Vâng, cái “danh gọi” của thánh Gioan Baotixita nói lên “sứ vụ” “dọn đường “ , “mở đường ”của ngài cho
Đấng Cứu Thế đến. Vì vậy, thật ra vai trò Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế chính là Isaia, chứ không phải là Gioan Tẩy Gỉa. Vì, Gioan Tẩy Gỉa ra đời trước Đấng Cứu Thế có 06 tháng, nghĩa là Gioan Tẩy Gỉa hơn Chúa Giêsu có ½ tuổi.
Theo đó, vai trò của thánh Gioan là Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế là vai trò ” chứng nhân “ cập nhật sát với Chúa Giêsu, rõ ràng như một người “hộ tống” Đấng Cứu Thế thật sự, theo sát nghĩa. Như vậy, có thể gọi thánh Gioan Tiền Hô là “đương kim tiền hô”, còn Isaia là “ nguyên tiền hô” cho Đấng Cứu Thế.
Vâng, thưa quý vị, một chút suy tư trên để đưa chúng ta về Cựu Ứơc “hơi lâu” một chút. Bởi vì, khi Isaia rao giảng, tức Tiền Hô về Đấng Cứu Thế, thì dân tộc Dothai đang sống trong một tâm trạng “chờ mong”. Một sự khát khao” ơn cứu chuộc” kinh khủng. Và trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã cho ngôn sứ Isaia tiên báo về “ĐẤNG CỨU THẾ “, vâng: ” Từ gốc Giê-se có một chồi sẽ nứt đọt, từ rễ nó một bông hoa sẽ nở ra…” ( Is 11, 1). Rõ ràng, từ đoạn (Is 11, 1-10) chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp của một “ sứ giả thần linh”, đó là Đấng Cứu Thế, vâng, không có cảnh tượng nào, vương quốc nào, lãnh địa nào có được một cuộc sống thần tiên đến vậy. Rõ ràng, đây là cảnh ” Địa Đàng” được Thiên Chúa thiết lập để “thay thế” cho “địa đàng cũ” mà Adong đã làm hư mất, để đặt dưới quyền “Đức Vua Giêsu”, Vị Vua Hòa Bình đích thực.
Vâng, sứ mạng Tiền Hô của Isaia là ở thì tương lai của quá khứ, còn sứ mạng Tiền Hô của Gioan là ở thì hiện tại trong hiện tại. Bởi vì, sự rao giảng , hay sứ vụ Tiền Hô của Gioan không nằm ở thì quá khứ hay tương tai. Sứ vụ Tiền Hô của Gioan tiếp diễn ở thì hiện tại và kéo dài đến ngày cánh chung. ( là Tân Ứơc).
Chúa Nhật II Mùa Vọng là Chúa Nhật của sự “sám hối” tức dọn đường tâm hồn. vâng, dọn tâm hồn , tức sám hối, dọn đường tâm linh để làm gì ? Nếu , không phải để đón “Đức Vua Hòa Bình “ đến. “ Hãy dọn đường cho ngay thẳng, sửa lối để Người đi…” (Mt 3, 3),( Mc 1, 3); (Lc 3, 4). Theo đó, chính Gioan Tiền Hô cũng lãnh lấy “ sứ mạng ngôn sứ ” từ thời Isaia. Sứ mạng Tiền Hô của Gioan Tẩy giả đi liền với sứ mạng của Đấng Cứu Thế.
Như vậy, thánh Gioan Tiền Hô là vị tông đồ, đồng thời là vị tử đạo tiên khởi của Tân Ứơc.
Chân dung vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế là một chân dung “tu” thật sự, cuộc sống nhiệm nhặt của ngài là một minh chứng cho lời ngài rao giảng, sự khiêm hạ, không mạo nhận mình là “Đấng Cứu Thế” của ngài là một mính chứng.
Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng ( A ) ( Mt 3, 1-12) hôm nay, cho chúng ta một chân dung của Vị Tiền Hô của “ĐỨC VUA HÒA BÌNH “. Từ ngữ Việt Nam có câu : “Tiền Hô, Hậu Ủng”, nói lên “vương quyền” của vua chúa trần gian. Vua đi đến đâu, thì phải có loa đi trước mở đường, hoặc người sứ giả của vua, hoặc là quan trạng về làng cũng có “Tiền hô, hậu ủng”.
Như vậy, “tiếng kêu trong hoang địa” mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo hàng ngàn năm trước về Gioan Tiền Hô là gì? Thưa là : “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối ngay thẳng để Ngài đi “ ( Mt 3, 3). Con đường ở đây chắc chắn không phải là con đường “đất, hay bê tông”, mà là con đường “tâm hồn “ của nhân thế. Muốn đón rước vị vua trần gian, người ta phải chuẩn bị con đường trần gian, cho sạch sẽ, ngay ngắn. Chẳng lẽ Vị Vua Nước Trời sắp giáng lâm, không được đón tiếp long trọng hay sao ?
Vâng, Vị Vua Nước Trời đến để ban muôn vàn bình an, ân sủng và nhất là trao ban chính sứ vụ Thiên Sai của Người là “làm giá chuộc muôn người ”, thì nhất thiết , Người phải được đón tiếp mợt cách long trọng.
Ý thứ hai : Đừng nghĩ rằng mình có Đạo, cũng như những người Phariasieu  và Xa-Doc nghĩ rằng họ là con cháu Apraham , thì tự nhiên sẽ được cứu, không cần “sám hối ”. Nhưng, “Thiên Chúa sẽ biến những hòn đá trở nên con cháu Apraham ”, vì quyền năng cùa Ngài.  Đó là lẽ đương nhiên, vì “ cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây…”. Chúng ta nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã nói : “ Cây nào không sinh trái tốt thì, Cha thầy sẽ chặt đi mà bỏ vào lò lửa…”
Ý thứ ba : “Hai Phép Rửa”, thánh Gioan Tiền Hô nói rõ : “ Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng, Đấng đến sau tôi sẽ làm Phép Rửa trong Thánh Thần và Lửa ..” (câu 11c).
Như vậy , Phép Rửa bởi Chúa Giêsu mới có giá trị cứu độ, còn phép rửa của Gioan Tẩy Gỉa chỉ giục lòng sám hối.  Tại sao vậy? Thưa, bởi vì : “Thánh Thần và Lửa” có nghĩa là : “ Ơn Cứu Độ không đơn thuần chỉ là nước lã, mà là giá Máu của Ngôi Hai làm Người” ,mặc nhiên, “Lửa “ ở đây chính là ”TÌNH YÊU TỰ HIẾN “. Thánh Thần, có nghĩa là : “Quyền năng tuyệt đối” bởi Thiên Chúa, tính siêu việt bởi Thiên Chúa toàn năng” tỏ hiện, tỏ rõ, mặc khải Ba Ngôi Thiên Chúa hiệu hữu. Nhưng, “LỬA” chính là sự hữu hình, sự hữu thể của Ngôi Hai làm Người, còn “Thánh Thần” là sự vô hình, siêu nhiên tuyệt đối, chính là Thần Khí của Thiên Chúa.Tượng trưng quyền năng vô biên, tối thượng bởi Thiên Chúa.
Đấng Cứu Thế được toàn năng, toàn quyền trong Ba Ngôi Cực Thánh, vừa hữu hình vừa vô hình, thống trị và phán xử vì : “Người cầm nia trong tay, rê sạch lúa mẩy và lép, rồi thu vào kho lẫm” ( c 12). Mặc nhiên, Người là Đấng cầm quyền sinh tử.
Như vậy, phép Rửa ấy chính là “Bí Tích” là như vậy, sự chứa đựng mầu nhiệm bởi Thiên Chúa.
Bài đọc thứ II hôm nay ( Rm 15, 4-9), thánh Phaolo cho chúng ta biết có một Đấng Cứu Thế sẽ ở giữa nhân loại để chúc tụng Thiên Chúa, đó là Đức Giêsu – Kitô,  như có lời chép : “ Vì thế giữa muôn dân, Con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa” ( c 9).
Vâng, cũng vậy, “màu tím mùa vọng” khác với” màu tím mùa chay”, “Màu Tím Mùa Vọng” thì “vui hơn” bởi vì có hy vọng. Điều gì “còn “ hy vọng, thì mặc nhiên còn vui mừng. Vì thế, tuy là ” màu tím” trong phụng vụ mùa vọng, nhưng vẫn có “Haleluja”, khác với “ màu tím “ của tháng các linh hồn. vậy, thiết nghĩ, cần chia sẻ thêm một chút về “màu tím”, để quý vị bớt thắc mắc, tại sao, có người nói :” màu tím, màu buồn, màu ly biệt.” . Nhưng, lại có người nói :” màu tím “ là “màu vui” là như vậy.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang được sống những ngày trong mùa vọng. Xin thương ban cho những ai chưa tìm được niềm vui đích thực trong cuộc đời họ, biết tìm đến Chúa là  “ nguồn hy vọng” duy nhất, vì Chúa là Đấng Duy Nhất và vĩnh cửu cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời./. Amen
04/12/2016

P.Trần Đình Phan Tiến