Xin ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng.

Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng,
Kính thưa quý Đồng bào,
Trong suốt dòng lịch sử, kể từ thời lập quốc đến nay, nước Tàu đã liên tục xâm lăng,
chiếm đóng lãnh thổ của các nước trong cộng đồng Bách Việt. Tổ tiên ta phải liên tục chống trả và biết bao lần đánh bại giặc Tàu giành lại giang sơn cho con cháu Việt Nam.
Ngày nay Tàu cộng dùng sách lược xâm lăng mới. Bên ngoài thì Tàu cộng ngày đêm xâm chiếm lãnh thổ, chiếm đoạt, bồi đắp biển đảo Việt Nam làm căn cứ quân sự cho chúng. Bên trong thì chúng nuôi dưỡng, sử dụng bọn Việt gian là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) để kềm chế, đàn áp dân tộc ta không cho người dân nổi lên chống giặc ngoại xâm. CSVN lén lút ký kết nhiều hợp đồng dâng hiến đất đai cho Tàu cộng, một mặt lại cho phép giặc Tàu lập nhiều khu vực tự trị trên khắp đất nước, chờ ngày nổi lên đánh chiếm đất đai của Việt Nam.
Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt. Công việc mà chúng ta có thể làm được ngay bây giờ là huy động người dân yêu nước, đồng lòng ký tên phản đôi Tàu cộng xâm lăng, phản đối sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tạo được một văn kiện chính thức của nhân dân Việt Nam làm phương tiện phản kháng trước các tòa án quốc tế cho hôm nay và mai sau.
Chúng tôi là một nhóm con em nước Việt sống rải rác từ Việt Nam đến các châu lục khác nhau, trân trọng kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cùng ký tên vào văn kiện phản đối Tàu cộng xâm lược Việt Nam, phản đối sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam dưới đây.
Sau khi thu thập danh sách người dân trên mọi miền Bắc, Trung, Nam, trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ tìm cách đệ nạp văn thư phản đối nầy tới Liên Hiệp Quốc, vào Tòa án Trọng Tài La Haye, tới nhà cầm quyền Bắc Kinh, tới Quốc hội các nước đã từng có sự liên hệ tới đất nước Việt Nam như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Canada, Úc Ðại Lợi... Các vị cố vấn sẽ giúp chúng tôi đệ nạp hồ sơ phản kháng nầy vào 15 trung tâm văn khố trên thế giới và nhất là Hoa Kỳ để làm tài liệu cho các thế hệ mai sau.
Ðể tránh bớt nguy hiểm cho đồng bào trong nước, chúng tôi chỉ thu thập tên và tỉnh hay thành phố mà quý vị sinh sống. Xin quý vị đừng ghi địa chỉ chi tiết như số nhà, tên đường v.v...
Chúng tôi mong được sự tiếp tay của đồng bào trong và ngoài nước. Xin quý vị vui lòng vào trang web dưới đây để ghi tên. Nếu cần thiết, xin vui lòng cho chúng tôi ý kiến của quý vị.
http://vietlist.us/SUB_PhanDoiTauCongXamLang/PhanDoiTauCongXamLang
Kính cẩn kêu gọi,
Việt Nam ngày 30 tháng 9 năm 2016 nhằm ngày 30 tháng 8 Âm Lịch
Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam:
- Trần Long, Kỹ sư điện, California, USA. Hội viên sáng lập.
- Hoàng Lan, Cử nhân kế toán , California, USA. Hội viên sáng lập.
- Ngô Thị Thơ, Kế toán viên, Sài Gòn, Việt Nam.
- Phạm Xuân Nam, Chuyên viên đồ họa, Sài Gòn, Việt Nam.
- Minh Thư, Nhân viên hành chánh về hưu, Paris, France.
- Nguyễn Lê, cựu quân nhân Ðại học Chiến Tranh Chính Trị, California, USA.
Nếu cần hướng dẫn chi tiết, xin nhấp chuột vào đây
---------o0o---------
Ban Cố vấn:
- Giáo sư Nguyễn Văn Canh.
Tiến sĩ Luật. Nguyên lả Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài gòn, cũng là Thuyết trình viên tại Trường Chỉ Huy & Tham Mưu và Trường Cao Đảng Quốc Phòng, Quân lực Vệt nam Cộng Hoà. Tai Hoa Kỳ, ông làm việc với Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và Hoà Bình, Đại Học Stanford. Đồng Giám Đốc Dự Án Oral Life History, viện Nghiên Cứu Đông Á, Đại Học Berkeley cho đến khi về hưu.
- Nhà nghiên cứu lịch sử dân tộc Phạm Trần Anh. 
Cựu tù chính trị hơn 20 năm trong ngục tù cộng sản. Tốt nghiệp Học viện Quốc Gia Hành Chánh Sài gòn. Biên khảo lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam. Hội Quốc tế Nghiên cứu Biển Ðông Nam Á. Mặt trận Dân tộc Cứu quốc. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. CT Đại Hội Diên Hồng Thời Ðại và Đồng CT kiêm TTK Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
---------o0o---------

Hướng dẫn ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng Việt Nam

1- Vào trang Vietlis.us hay www.Vietlist.us
2- Nhấp chuột vào : Xin ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng. Quý vị sẽ được chuyển vào trang kế tiếp. (Xem hình 1).
HuongDanGhiTen
3- Khi đã vào trang "Xin ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng", kéo chuột xuống phía dưới đến khi gặp khung có tên "Ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng/Register".
4- Ghi tên vào khung số 1, Tỉnh hoặc Thành phố vào khung số 2, Quốc gia vào khung số 3, Mã số bên dưới vào khung số 4. (Xem hình 2).
5- Nhấp chuột vào khung "Send - Gởi đi". (Xem hình 2).
HuongDanGhiTen
6- Kiểm tên của quý vị trong tiết mục "Danh sách quý Ðọc giả đang ghi tên" ở bên dưới.
7- Nếu muốn góp ý với chúng tôi xin điền Tên, Thành Phố, Ý kiến và Mã số vào khung có tên "Ý kiến của Quý đọc giả/Your comment". Ðiền đủ 4 ô và nhấp chuột vào "Send - Gởi đi". (Xem hình 3).
HuongDanGhiTen
8- Xem ý kiến của quý vị được đăng tải vào mục "Phần ý kiến của quý Ðọc giả" ở bên dưới
Trở về Trang Ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng:
http://vietlist.us/SUB_PhanDoiTauCongXamLang/PhanDoiTauCongXamLang.php
Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam