Tiểu Luận Ầu Ơ Về Người Cọng Sản Chân Chính

Cứ theo cách học ngày xưa, trước hết phải biết chủ nghĩa cọng sản là gì?

Muốn biết chủ nghĩa cọng sản là gì thì phải ngồi ôm quyển Tư Bản Luận dày như quyển từ điển cà kê dê ngổng từ triết lý nhân sinh tới kinh tế - chánh trị - xã hội học mờ con mắt đọc. Già quá mạng rồi không còn thì giờ đâu ngồi rị mọ học. Thôi thì nhớ lại những điều căn bản của các thầy dạy tóm tắt cho lẹ, để thới giờ viết bài cổ võ đồng bào đứng lên xóa bỏ chế độ bạc ác, bất nhơn toàn trị việt cọng.


Cứ theo lời thầy dạy thì nội ddung chủ yếu của chủ nghĩa cọng sản như vầy:

Về kinh tế: Xóa bỏ " Quyền Tư Hữu " cá nhân thay thế bằng " Sở Hữu Toàn Dân ".
Lý luận rằng: Sách có chữ " Tiền bạc là ông chủ xấu nhưng là đầy tớ tốt." Vậy, hủy bỏ tư hữu ông chủ xấu, thay thế tiền bạc thành tên đầy tớ tốt phục vụ toàn dân là xong: Tất cả đều vô sản hổng còn ai bốc lột ai để mần giàu làm chi (?!)

Về chánh trị: Thực hiện " chuyên chính vô sản ". Lý luận rằng: Trong xã hội, ai sản xuất ra sản phẩm phục vụ xã hội thì người đó mần chủ xã hội. Vậy, giai cấp công nhân, lao động là người sản xuất " làm chủ xã hội " cai trị chuyên đoán bất chấp mọi phản kháng của các giai cấp khác. Hệ quả là: " Đảng " là bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân, lao động đương nhiên " lãnh đạo toàn xã hội " không có ai khác được xía vào. Điều 4 hiếp pháp xã nghĩa ta xác định như vậy.

Về xã hội: Thực hiện " Thế giới Đại đồng " vô biên giới: Bốn phương vô sản đều là anh em! Còn lừa đảo giết hại nhau, đó là việc khác.

Đó là nội dung chủ yếu của cái gọi là " Lý tưởng cọng sản."

Người cọng sản là người theo lý tưởng cọng sản: Vô sản - chuyên chính - toàn thế giái.

Như vậy, Người cọng sản chân chính là người triệt để " độc tài chuyên chế ", cương quyết thực hiện cho bằng được lý tưởng cọng sản: Thế giái Đại đồng Vô biên giới, tức là xóa bỏ triệt để " ý niệm về Quốc gia - Dân tộc." Chỉ có giai cấp vô sản là trên hết.
Giai cấp vô sản là nói chung chung. Cụ thể " đảng việt cọng " là trên hết. Fou la tête!

Bửa trước, ông sĩ phu Hà thành còn tố lên bằng " cụm từ " " người cọng sản chân chính - iêu nước." Đực làng Bưng Cầu đọc thấy phát nực cũng lếu láo vài câu như phụ đính dưới đây.

Nguyễn Nhơn

Phụ đính


TIỂU LUẬN VỀ CỌNG SẢN CHÂN CHÍNH

Trong bài viết “ Sâu ngoài đời, sâu trong đảng “ Hà Sĩ Phu kênh kiệu bảo, đại ý theo cách nói nhà quê của tui như vầy: Chúng tôi chiến đấu đánh Tây, đuổi Mỹ chỉ vì tinh thần Dân tộc, chớ có biết chủ nghĩa cọng sản là ( cái mẹ rượt ) gì đâu?!

Sở dỉ Sĩ phu ta nói vậy là bởi vì trước đó đồng bọn của y tự xưng là người cọng sản CHÂN CHÍNH – YÊU NƯỚC.

Thằng Đực làng Bưng Cầu đọc thấy phát nực. Nó mới ghi lời bình lựn:
Chiếu theo chữ nghĩa Mác xít, lý tưởng cọng sản là THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG VÔ BIÊN GIỚI, nghĩa là VÔ TỔ QUỐC.

Vậy thì người cọng sản càng già tuổi đảng cở 45 năm như Lê Hiếu Đằng thì lý tưởng tu luyện càng thâm căn cố đế, ý niệm tổ quốc càng nhạt nhòa, lý tưởng thế giái đại đồng càng cố lỳ hơn. Hậu quả là đảng viên cọng sản càng “ chân chính “ càng không biết có nước.

Vậy thì đã không có nước thì lấy gì mà YÊU?!

Có lẽ sĩ phu ta đọc thấy, mắc cở quá phát giận mới “ phản biện “ bằng câu trẹo bản họng kể trên. Phủ nhận sạch trơn về quá khứ theo đảng mần cắt mạng “ dân tộc “ mà thực chất là cướp chánh quyền từ Bắc chí Nam để xây dưng thiên đàng cọng sản mà giai đoạn đầu kêu đom đốp là Xã Hội Chủ Nghĩa.

Xã nghĩa đâu hổng thấy, chưa biết tới cuối thế kỷ 21 nầy đã tới hay chưa như lời bí Trọng lú ca ẩm ương?!

Chỉ thấy Đất nước và Dân tộc thảm thương. Nếu chưa xuống hố cả nút thì cũng tới ngày.
Ngày hạn kỳ bàng giao Đất nước cho chệt tàu làm:
Hoặc Khu Tự trị An Nam
Hoặc Tỉnh Quảng Nam chệt
Hoặc Đặc khu Hành chánh như Hong Kong

Vô phúc, thiếu âm đức, có một thằng Mỹ lưu manh như Kissinger.
Nó mối lái với chệt khựa Thập thành Cận Bình cưa đôi Biển Đông.
Nửa phía Bắc thuộc tàu. Nửa phía Nam chịu ảnh hưởng Mỹ

Thì Đất nước Việt Nam nho nhỏ lại một lần nữa mang hận phân ly!

Tiếng sáo não nuột của vong hồn nghệ sĩ Võ Thành Minh từ bên bờ hồ Leman, trước tiền đình Hội nghi Genève 1954 năm xưa lại vẳng đưa!

Đỗ mười mấy đứa cọng sản chân chính yêu nước.
Chúng nói yêu nước cái miệng.
Chi xum xoe cải thiện, cải kách đảng.
Mà hổng chịu vùa giúp tuổi trẻ đứng lên vận động
CUỘC ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Cứu dân cứu nước thoát khỏi đêm trường cọng sản.

Nguyễn Nhơn