SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

   SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG ( A )( Mt 24, 37 -44)
                                                          CON NGƯỜI SẼ ĐẾN
Kính thưa quý vị, các bạn, Giáo Hội vừa mừng kính trọng thể Lễ Đức KItô , Vua Vũ Trụ, đồng thời Người thật là Vị Vua Hòa Bình , Vua Vinh Hiển. Bời vì Vương Quyền của Người không có vũ khí, không quân đội, không bất công, không đàn áp, không bóc lột thần dân, và mặc nhiên không chiến tranh, vì vậy, Người đích thực là Vị VUA HÒA BÌNH, một Vị Vua Vinh Hiển đích thật.
Hôm nay, lịch Phụng Vụ bước sang một năm Phụng Vụ mới, mở đầu bằng chu kỳ thời gian là Mùa Vọng. Vâng, cái tên ” Mùa Vọng ” cho chúng ta biết được Giáo Hội canh thức cho chúng ta “chờ mong” Lễ Giáng Sinh của Con Thiên Chúa, đồng thời Người là Thiên Chúa thật. Bên cạnh đó, ý nghĩa thứ hai của Mùa Vọng là” mong chờ “ Đấng Cứu Thế đến trong ngày chung thẩm.
Vâng, thưa quý vị, như vậy, ý nghĩa của Mùa Vọng  trong Tân Ứơc cho chúng ta một sự chờ mong ngày Đấng Cứu Thế đến lần II. Còn trong Cược Ứơc cho chúng ta sống lại tâm trạng của dân tộc Dothai, không dân tộc nào có tâm trạng mong chờ Đấng Cứu Thế đến với họ , bằng dân tộc Dothai. Những bài đọc trong Cựu Ứơc diễn tả tâm tình, chờ mong Đấng Cứu thế đến với họ thật thơ mộng, nhưng lại thật thực tế như : “ Nai vàng tìm đến suối nước trong. Hồn con cũng trông mong chờ Đấng Cứu  Chuộc.”
Như vậy, khi Đấng Cứu Thế đến, thì Người cũng tiên báo thời Quang Lâm của Người giống như thời ông Noe. Thiên hạ vẫn bình chân như vại, nhưng, Thiên Chúa chỉ mặc khải cho gia đình Noe, thì ngày cánh chung cũng vậy, không phải tất cả đều được cứu thoát. Mà chỉ thiểu số biết nghe Lời Thiên Chúa.
Vâng, Giáo Hội là Mẹ chúng ta hình bóng như “chiếc thuyền Noe” vậy. Ai chịu nghe và giữ lời Chúa, thì như những người ở trong “ thuyền”, sẽ được cứu.
Như vậy, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta cách rõ ràng ngày Quang Lâm của Người lần thứ II. Như  vậy, câu cuối cùng  của ( Mt 24, 37 -44) hôm nay là ” Con Người sẽ đến “.
Vậy theo Lời Chúa hôm nay chúng ta cần có ba thái độ :
  • Một là  : sẵn sàng tình thức
  • Hai là :  phương thức để canh thức : lắng nghe Lời Chúa, nghĩa là canh thức bằng Lời Chúa.
  • Ba là : sự bất ngờ, thình lình, không biết trước.
Như vậy, ba thái độ trên cho chúng ta một sự gắn kết mật thiết vào Chúa Giêsu, vì Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay : cứ hai thì chọn một. Vì, nếu người ta biết được ngày Chúa đến một cách rõ ràng, thì họ không cần chuẩn bị, lo trước.
Vậy, tâm trạng chuẩ bị cần có không phải là thụ động, bị động, mà là chủ động cách tích cực không để cho cuộc sống trần thế chi phối. Điều đó, có nghĩa là  mọi sự trong cuộc sống chúng ta sống theo Lời của Chúa Giêsu, có nghĩa là : Ai làm công việc gì cứ là, nhưng làm trong Lời Chúa, vì không có công việc nào xấu, chỉ có “LÒNG NHÂN “ mới xấu hay tốt thôi.

.Ngày Chúa đến là ngày nhất định phải xảy ra, ngày Chúa đến trong cuộc đời là ngày chết của chúng ta, rồi đến ngày chung thẩm. Dù tin hay không, giờ Chúa đến là một chân lý.
Hành trang của cuộc đời là Lời Chúa chứ không phải tiền bạc. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy. Giờ Chúa đến không bao giờ được báo trước, dù người đó là ai, làm gì, ở đâu. Theo đó, thời giờ chung thẩm cũng không phải bị tiêu diệt hết, mà là “chọn lựa”, một trong hai.
Khởi đi từ bài đọc I , (Is 2, 1- 5), chúng ta thấy cảnh thái bình nơi đền thánh mới, tức Giêrusalem trên trời, nơi đó Thiên Chúa ban bình an và hoan lạc cho những ai kính sợ Người. Chúng ta thấy, đường lên núi Chúa thật là binh an và hoan lạc, mà chúng ta gọi là thiên đàng.
Bài đọc II thánh Phaolo qua thư gởi tín hữu Roma (Rm13, 11 -14) khuyên rằng : “ Người tín hữu là con cái ánh sáng”. Hãy trở nên chuẩn mực và thánh thiện. Lời khuyên của thánh Phaolo là Lời rất phù hợp với Tin Mừng hôm nay. Thánh Phao lo cảnh báo cho chúng ta biết, người tín hữu là người tiết độ, nết na, không chè chén say sưa, chơi bời dâm đảng. Có nghĩa là đừng theo thói trụy lạc của thế gian. Vì tất cả bộ mặt thế gian sẽ qua đi.
Chúng ta thấy, chính Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta đừng sống như những con người thời ông Noe, lụt Đại Hồng Thủy, một trận lụt nhận chìm tất cả, vì họ không màng gì đến Thiên Chúa. Họ chỉ biết đến thế gian, khi thời Chúa đến , nước lụt nhấn chìm tất cả, chúng ta thấy, rồi đến thời dân Dothai bị Pharaol vau Ai-cập cai trị đè nén , áp bức. Chính Thiên Chúa cho nước hai bên tả hữu rẽ ra để cho dân Dothai đi qua, đến lúc quân Ai đến thì bị nhấn chìm..
Qua đó, chúng ta tin rằng, tất cả những ai, dù chưa nhận biết Thiên Chúa, nhưng ăn ở ngay chính, tiết độ, thì chắc chắn sẽ được cứu, còn chính những kẻ kiêu ngao không nhận biết Thiên Chúa, mà lại coi thường luân lý, kỷ cương, chắc chắn một ngày nào đó tai họa mà họ gây ra sẽ trở nên “ gậy ông đập lưng ông” mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hình ảnh nhân lành của Thiên Chúa Cha, là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là Thầy Chí Thánh cho mọi người muốn bước theo chân lý.
Chúa đã mặc khải cách tỏ tường về ngày cứu độ, ngày Chúa sẽ đến trong vinh quang, hầu dẫn đưa chúng con đến cùng Chúa, để chúng con được hưởng Thánh Nhan Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, theo Lời giáo huấn cách tỏ tường về ngày Chúa quang lâm, mà giáo hội dạy chúng con mong chờ ./. Amen
Chúa Nhật I Mùa Vọng 2017
27/11/2016

P.Trần Đình Phan Tiến