SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 ( C ) KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC KITÔ –VUA VŨ TRỤ (Lc 23 , 35 -43).
                                                         VUA
Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, “ Vua” không phải là tước vị, không phải là phẩm trật, không phải là đặc ân do người khác ban thưởng.
Vì thế, cho nên khi xưng mình là ”VUA “ Chúa Giêsu đã minh định cách rõ ràng, chính xác  từ “ VUA “, Vì vậy, Chúa Giêsu đích thực là một Vị Vua hoàn hảo của Nước Trời, vượt trên giá trị tuyệt đối bởi
tính chất của từ “VUA “.
Bởi vì, từ “vua” là từ mà tính chất của nó nói lên giá trị cao nhất, vì vậy, chúng ta thấy, ngôi vua trần thế là cha truyền con nối, dù là người con được nối ngôi, theo quy luật của ngôi vua, chứ không phải vua cha ban tặng ngôi vua cho người con. Ví dụ : Truyền ngôi, được nối ngôi, thường thường ngôi vua , người ta gọi là “mệnh trời” tức thay Trời hành đạo. Điều nầy, tránh tình trạng cướp ngôi vua. Chúng ta thấy, ngôi vua rất quan trọng là như vậy. Đứng đầu một thể chế, một Quốc gia, một dân tộc , có một người đứng đầu, người ta gọi người đó là “vua “. Vua gắn liền với mệnh Trời, tức là vị Vua là do Trời chỉ định. Trong lịch sử, cũng có nhiều vị Vua do cướp ngôi. Vâng, như vậy, cũng có kẻ khác cướp lại. Điều gì, ngược lại với mệnh Trời, ắt sẽ bị diệt vong.
Thưa quý vị, ngày nay từ “Vua” cũng khá bị lạm dụng theo nghĩa giá trị của từ “vua”, như vua bóng đa, vua dầu hỏa, vua xe hơi, nói chung người giỏi, đứng đầu một ngành nghề gì đó, thì người ta gọi là vua. Như vậy, từ “vua “ dần mất đi gía trị tuyệt đối như tính chất của nó.
Khác với trần thế, khi xưng mình là ”VUA “ Đức Kitô, Vị Vua muôn thuở nói : “ Nước ( Vương Quốc ) của Tôi không thuộc thế gian nầy…” . ( Ga 18, 36), ( chỉ có ở Tin Mừng thánh Gioan)
Và Tin Mừng thánh Luca hôm nay ( Lc 23, 35 – 43) cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu bị nhục mạ trên Thập giá sau khi bị điệu đi chất vấn, nhưng Người không nói một lời. Tin Mừng nhất lãm đều ghi lại một câu trả lời duy nhất khi Philato hỏi Người : “ Ông có phải là Vua dân Dothai không ?”. Chúa Giêsu trả lời :” Chính quan nói đó ”.
Như vậy, cũng từ Lời lẽ xưng mình là Vua, nhưng là vị Vua đích thực, Vua trên Vua, Chúa các chúa. Người Dothai, được biết là một dân tộc thông minh, nhưng họ lại quá ”thiển cận” khi nghĩ rằng : Chúa Giêsu là Vua thế gian như họ, nhưng Người đã nói : “Vương Quốc của tôi không thuộc thế gian nầy”. Rõ ràng vì, Người không có quân đội. Phàm làm vua, ai cũng phải có binh quyền, vì, nếu vua mà không có binh quyền thì làm sao làm vua được.
Nhưng, vì quá tham vọng, mà một thể chế chính trị “què quặt” như Dothai lúc ấy, nhẫn tâm lên án “một Vị Vua nhân ái” là Vua Nước Trời, Vua của Lòng Thương Xót.
Như chúng ta biết, Philato là quan của đế quốc Roma, vị quan của nước xâm chiếm, nên ông ghi bản án :” Người nầy là Vua dân Dothai”. Vừa ngụ ý châm biếm Chúa Giêsu và dân Dothai. Nhưng, đây là Thiên ý nhiệm mầu. Chúng ta thấy, trước tiên ơn cứu độ đến với dân Dothai. Muôn đời là như vậy, sau đó ơn cứu độ phổ quát cho moi dân , moi nước.
Rõ ràng trên Thánh Giá, Ơn Cứu Độ là VUA cho mọi dân, mọi nước, nhưng dân tộc Dothai được hưởng nhờ trước tiên, vì chính họ gây ra bản án của “ƠN CỨU ĐỘ”. Như vậy, họ vừa là ân nhân, vừa là thù địch.
Có thể nói, Bản án Thập giá mà Chúa Cứu Thế phải chịu qua trang Tin Mừng ( Lc 23, 34 -45). Chúng ta thấy một sự “giương cao” của ơn Cứu Độ, một sự tha thứ, một sự chịu đựng, một sự chấp nhận vì lòng thương xót cao cả bởi Thiên Chúa, mà nhân loại dường như lú lẫn đến khờ khạo, chỉ vì tham vọng thế trần, đồng tiền và hưởng thụ. Mà không nhận ra một Vương Quốc Tình Yêu, mà chính Đấng cứu Thế đã nói : “Nước Tôi không thuộc thế gian nầy.”  (Ga 18, 36), và cũng trong chân lý đó, Người đã hứa với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Nước Trời”. ( Lc 23 , 43).
Vâng, và như vậy, thưa quý vị, qua Lời Hứa của Chúa Giêsu với người trộm lành, ngay chính trên Thánh Gía, ơn Cứu Độ hiển nhiên có giá trị tuyệt đối , bởi vì Vị Vua Nước Trời GIÊSU đã cam kết. Và như vậy, Chúa Giêsu là VỊ VUA NƯỚC TRỜI một cách tuyệt đối.
Như Thánh Vịnh 116 : “Triều đại Người , thiên niên vĩnh cửu, mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là Vua Nước Trời xin ngự trị linh hồn chúng con, để Chúa làm Vua linh hồn và thân xác chúng con, ước gì, giây phút cuối cùng trong cuộc đởi trần thế, mỗi người Kitô hữu được chiêm ngắm đoạn Tin Mừng hôm nay ( Lc 23, 35 -43), mà thưa lên rằng : Lạy Vua Giêsu, xin cho con được vào Nước của Người. /. Amen.
20/11/2016

P.Trần Đình Phan Tiến