BÓP SAO CHO ĐÚNG

Bà mẹ vợ nghe vọng ra từ phòng tắm:
- Bực cả mình, sáng tối nào anh cũng chỉ bóp ở trên không à.
- Em nhớ lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?
- Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to như thế này?
- Em nói nhiều quá…
- Bóp ở dưới đi! Tiếng cô vợ hét lên.
- Bóp ở đâu mà chẳng được. Tôi thích bóp chỗ nào thì bóp! Tiếng anh chồng cự lại.
Bà già sợ có đánh nhau vội lên tiếng can:
- Nó muốn bóp ở đâu thì cứ để yên... Trên dưới gì cũng cần thôi.
Cô con gái nghe xong, mở cửa phòng tắm, ló đầu ra, chìa cho mẹ xem ống kem đánh răng móp méo:
Mẹ nhìn xem có tức mình không?
Bà già vợ:
- Tao tưởng chuyện gì to lớn. Tụi bay đánh răng, tao cũng...nhức đầu!!!!