CUỐI TUẦN ĐỌC BIẾM THI CHƠI - THA HƯƠNGTHƯƠNG CHO BÀ MẸ BỊ DÁN NHÃN ANH HÙNG
(việc xây Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng của VC)"Mẹ anh hùng" đẻ "con anh hùng"
Nên chi đất nước cắt tung, cống  Tàu
Nam Quan - Bản giốc chứ đâu
Anh hùng dời mốc vào sâu đất nhà !

Trường Sa và đảo Hoàng Sa
Biếu Tàu, con mẹ thành ra ...anh hùng !
Anh hùng hay lũ bọ hung ?
Mà vùng hải phận bỗng dưng ...của tàu ?
Biển nhà, dân lưới, dân câu
Ngang nhiên Tàu đánh bể đầu, chết dân
Anh hùng hay bọn vong thân
Mà đi qùi phục cái quân giết người ?!
Tây Nguyên xương máu bao đời
Anh hùng cắt bán, tiền tươi anh giàu
Từ Nam Quan đến Cà Mau
Anh hùng để lũ giặcTàu nghêng ngang
Nước ta, tàu dựng phố, làng
Không biết nhục vẫn huênh hoang anh hùng !
Formosa đấy, kìa trông
Tàu xả chất độc vào lòng biển khơi
Giết biển, giết cá, giết người
Anh hùng câm miệng, dám lời gì không?
Biểu tình, giữ núi gìn sông
Thì dân bị bọn anh hùng đánh tơi
Anh hùng chỉ giết dân thôi
Với Tàu, anh lại khom người cong lưng!


Mẹ anh hùng đẻ con anh hùng
Hổ thay cho mẹ, nhục cùng cho con
Anh hùng cắt nước xẻ non
Dâng cho tàu cộng chỗ ngon, chỗ lành.
Tượng đài xây bự, xây nhanh
Dọn đường cho mẹ nổi danh anh hùng
Mẹ thì thẹn với núi sông
Đẻ con loại ấy mà công cán gì
Tượng tao, bay hãy dẹp đi
Nhìn bay tao nhục, xây chi người cười
Bay đâu có phải giống người
Bay là thú độc làm đời đau thương
Bay là một bọn bất lương,
Giết dân, bán nước luân thường đập tan
Bay, bày thảo khấu, dã man
Loài con thế ấy làm tàn núi sông
                      *
Thương cho bà, tội bà không
Bị con lấy nhãn anh hùng dán lên
Nhưng mà tượng phải xây liền
Bởi vì tượng đẻ ra tiền, bà ơi...


Tha Hương