Cách diệt quân khuyển trong cuộc biểu tình

 Người dân Hà Tĩnh rất ngại quân khuyển khi đụng phải trong cuộc biểu tình vào những ngày sắp tới.Nhưng đã có chuyên gia huấn luyện chó tại Paris là ông Phạm văn Thành trình bày đầy đủ cách trị loại chó này.Xin đồng bào share rộng ra để mọi người cùng biết.