Vận động Cách mạng có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo

Trích: " Đấu tranh cũng thế, phương pháp đấu tranh như từ trước tới nay đã gặp hạn chế nhất định và đấu tranh chưa hiệu quả thì cần phải nghĩ ra phương pháp tổ chức mới hiệu quả hơn. Nghĩ ra cách mới là việc các cá nhân, tổ chức
đoàn thể, đảng phái đấu tranh phải tích cực nghiền ngẫm, tư duy. Do đó, góp ý về ý tưởng phát triển "có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo và ai cũng có thể tự rèn luyện để trở thành lãnh đạo" là chiến lược phát triển tổ chức đã hiện hữu trong thời đại a còng (@) nhiều chục năm qua, chưa được hệ thống hóa và cải tiến, ứng dụng để trở thành hữu dụng.
Ưu điểm của mô thức tổ chức “có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo” là giả dụ cho dù cộng sản có biết chúng ta tiến hành vận động tổ chức, tập trung lực lượng để xuống đường làm cách mạng đường phố, cộng sản cũng không thể ngăn chận được do những lý do sau:
Với có tổ chức như không tổ chức thì cộng sản có trà trộn vào cũng chẳng làm được gì và cũng chẳng thấy khẩu hiệu chống cộng nằm ở đâu để kẻ nội gián giả vờ chống cộng mạnh mồm hay chống cộng nhẹ mồm hoặc chống phá từ bên trong hay điềm chỉ, mật báo để an ninh, mật vụ tà quyền cộng sản bủa lưới hốt trọn ổ.
Với có lãnh đạo như không lãnh đạo thì cũng chẳng có chỗ nào trong tổ chức có chức vụ, quyền hạn, lợi danh để cho Việt gian cộng sản xâm nhập leo cao luồn sâu để khuynh loát tổ chức như tình báo Tàu cài cắm trong nội bộ đảng cộng sản lèo lái gieo thảm họa, gây hậu quả nghiêm trọng cho dân, nước Việt Nam hiện nay.
Cũng như với mô hình “có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo...” thì mọi người, mọi giới, mọi thành phần xã hội, không phân biệt phái tính, nguồn gốc ai ai cũng đều có cơ hội tham gia, có cơ hội phát triển tài năng tổ chức như nhau...
Le Nguyen (Danlambao) Đừng bỏ phí thời giờ bàn cãi thắp nến như thế nào )

Trong lúc vội vàng và cũng để cho đơn giản dễ hiểu, xin đóng góp một ý kiến cụ thể về quan niệm " có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo” như vầy:

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

Một bửa đi khám bịnh
Ngồi nhìn vẫn vơ trong phòng khách
Trên tường treo khung hình
Dãy Vạn lý Trường thành hùng vĩ
Bên trên ghi một chữ to: Teamworks
Phía dưới phụ đề:
Many hands -Many minds - Many hearts:
ONE TARGET
Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm lòng
Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT
Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM
Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản
Gồm non bốn triệu đảng viên
VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP
Từ trung ương tới tận xã thôn
Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA
Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LÃNH TỤ
nào đương cự được
Cần quan niệm thật rõ ràng dứt khoát
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI
TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN
ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG
LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.
Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh
Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT
Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi
Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên
Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:
1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên
Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau
nên bọn tình báo - phản gián cọng sản không chen vào được
2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi
Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản
Chúng không truy ra được hết
VÌ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT
Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.
Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG
Trong quá trình hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau
Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG
Lý luận thì DỄ
Thực hành thật GIAN NAN
Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh
Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước
Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước
Thì phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

Nguyễn Nhơn