San Francisco - Ðồng hương miền Bắc California đến biểu tình trước phòng Lãnh sự của Việt cộng và của Trung cộng .

San Francisco - Thứ Ba ngày 19 tháng 7, 2016, đồng hương miền Bắc California đến biểu tình trước phòng Lãnh sự của Việt cộng và của Trung cộng.
Hai biểu ngữ chính mà chúng tôi thấy là :

- Việt cộng, tại sao không thưa Tàu cộng ra tòa án quốc tế La Haye ? Bán Nước ?
- China get out of Vietnam sea immediately !

Ðồng hương cũng có mang các biểu ngữ nội dung chúc mừng Philippines chiến thắng trong vụ thưa kiện Tàu cộng xâm lăng biển đảo .

Cho tới người dân thường cũng biết cần phải đưa Tàu cộng ra tòa án dành lại biển đảo cho quê hương . Ngược lại bọn VC cứ im lặng và lo vơ vét tài sản cũng như đàn áp người dân trong nước .

Chúng tôi xin gởi đến quý vị các hình ảnh ghi nhận được .

Vietlist


vietlist.us

vietlist.us
vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

Vietlist