TIẾC THƯƠNG VỊ ĐẠI ÂN NHÂN DR.RUPERT NEUDECK
Tiếc thương một vị ân nhân
Nghe tin Ông đã mãn phần ra đi
Trọn đời Ông đã thực thi
Sống theo Lời Chúa từ bi cứu người


Bước chân đi khắp vùng trời
Cứu người tị nạn xây đời tự do
"Bàn tay Ông đã chăm lo
Vết thương rỉ máu thơm tho nghĩa tình" 

Vạn người cửu tử nhất sinh
Trong cơn nguy khốn, hãi kinh! xác hồn
Ngỡ rằng đời đã hoàng hôn
Bỗng bình minh đến giữa cơn chết thừa

Con tàu Cap Anamur !!! 
"Rupert Neudeck" đang đua đến gần
Giang tay níu tựa người thân
Trong cơn nguy khốn! ân cần vớt lên

Tim Ông Lời Chúa làm nền
Suốt đời tận tụy xây trên phước lành
Ra đi vào cõi Cao Xanh
Linh hồn trong sáng thản thanh rạng ngời!

"Rupert Neudeck" Ông ơi!!!
Ra đi để lại triệu người tiếc thương
Trái tim Ông nở hoa hường
Hồn Ông tỏa khắp mùi hương tuyệt vời!

Cúi đầu cảm ta dâng lời
Nhớ ơn cứu tử trọn đời khắc ghi
Cuộc đời tôi sẽ làm chi?
Để đền ân nghĩa đến khi trở về?.

Trầm Hương Thơ
31.05.2016