THÔNG BÁO NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT

(Thông báo, nhưng không thể ''tháo bông'' khỏi tai mắt người dân vô tội!)
thong-bao-nguyen-nhan-ca-chet