THẢM HỌA VỠ ĐẬP BÙN ĐỎ TẠI TÂY NGUYÊN BÂY GIỜ ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

Có thể xem thêm ở đây: Điểm tin: Vỡ hồ chứa nước khai thác titan (Tuổi Trẻ Online)

Tai họa bùn đỏ Hungary là cảnh báo với bô xít Tây Nguyên. 
Thảm họa vỡ đập hồ chứa bùn đỏ tại mỏ khai thác bô xít Tây Nguyên nay rơi đúng đầu dân rồi.

Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ

Rạng sáng 16.6.2016, hồ chứa nước khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ.
 
Tại các khu vực có dân cư sinh sống, lượng bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân.

Do lượng bùn đỏ quá lớn, dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư.

Nước bùn đỏ theo các đường rãnh tràn vào nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển.

Sáng 16.6.2016 nhiều km bờ biển bị nước bùn đỏ tràn xuống, tạo thành dòng nước đỏ ven bờ.
Bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân. Các quán ăn nằm ven biển cũng bị bùn đỏ tràn vào.

Khu mỏ khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép khai thác vào năm 2015.

Bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân 
Nước bùn đỏ băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển.

Nhiều km bờ biển bị nước bùn đỏ tràn xuống tạo thành dòng nước đỏ ven bờ


Dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư.