SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH T M CHÚA GIÊSU 2016( Lc 15, 3- 7 )

SUY TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật IX thường niên vừa qua là Lễ Kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, là dịp để chúng ta suy tôn Thánh Thể Chúa Giêsu. Thánh Thể là Nhiệm Tích Thánh, một sự nhiệm mầu cao siêu , mặc nhiên là siêu nhiên, vô hình, nhưng được tỏ lộ nơi sự hữu hình. Thánh Thể là Thân Thể của Chúa Giêsu, vâng, Thiên Chúa vốn siêu nhiên cực Thánh, nhưng, Chúa Giêsu đã mặc lấy sự hữu hình, vì vậy, nơi Người , mặc nhiên phải tồn tại, lưu tồn sự hữu hình nơi con người
trần gian có niềm tin vào Thiên Chúa. Thánh : là Thiên Chúa. Thể : là Hình dạng, hình thức. Sở dĩ , mọi vật chất được nhìn thấy, là do hình thể, tức sự hữu hình. Theo đó, Thánh Thể là Mầu Nhiệm hữu hình nơi Chúa Giêsu.
Người không còn trong thời gian nhập thể như trong chương trình cứu chuộc, vì vậy, sự hiện diện qua hình Bánh và Rượu là một dạng thức hữu lý. Để trở nên Thần Lương vĩnh cửu cho nhân loại. Qua mầu nhiệm Đức Tin , hai dạng thức Bánh và Rượu sẽ trở nên Thánh Thể thật sự của Chúa Giêsu. Nếu, không qua hai dạng thức bánh và rượu, phàm nhân sẽ kinh ngạc, bởi vì, sự hữu thể nơi nhân loại không, chưa thể đón nhận trực tiếp sự Thiêng Thánh Thần Linh nơi Chúa Giêsu được.Thiên Chúa uy quyền toàn năng, vì vậy, Người không thể làm xáo trộn tâm lý nhân loại. Nhưng, bằng con mắt đức tin, Bánh và Rượu qua lời truyền phép của linh mục, chúng ta biết rằng , đó chính là “Thịt và Máu” của Đấng Cứu Thế.
Một lý giải dễ hiểu là, hằng ngày chúng ta ăn tất cả những loại thực phẩm cơm , gạo, bột đường , trái cây , rau quả, ngũ cốc, thịt, cá. Thỉnh thoảng chúng ta mới ăn tiết, huyết của động vật. Nhưng, tất cả mọi thực phẩm mà chúng ta ăn vào cơ thể, đều biến thành thịt máu nuôi sống chúng ta. Vậy, Bánh Miến và Rượu Nho khi chưa được truyền phép, khi dược chúng ta ăn vào cơ thể cũng được biến thể trở nên thịt máu của chúng ta. Nhưng, Mầu Nhiệm Thánh Thể qua lời truyền phép được trở nên “Mình và Máu” Chúa Giêsu trước khi chúng ta rước vào cơ thể của chúng ta. Nhưng, bản tính siêu nhiên, tức Thiên Tính của Chúa Giêsu sẽ trở nên Thần Lương siêu nhiên nuôi sống linh hồn chúng ta chứ không phải chỉ nuôi thân xác chúng ta mà thôi.
Theo đó, nếu chúng ta không, chưa hoàn toàn tin vào Mầu Nhiệm Thánh Thể, thì làm sao chúng ta tin vào Mầu Nhiệm Tình Yêu qua Thánh Tâm Chúa Giêsu được.
Vậy Thánh Tâm Chúa Giêsu  là nơi “ biểu lộ” tình yêu của Thiên Chúa nơi trần gian. Vì , Thiên Chúa vốn siêu nhiên cực Thánh, phàm nhân không thể nhìn thấy bản tính Thiên Chúa được. Nhưng, qua sự hữu hình của Chúa Giêsu – Kitô, thì nhân thế sẽ được nhìn thấy mầu nhiệm “yêu thương “ cao độ bởi Thiên Chúa.
Thánh Tâm là Thánh Thể Chúa Giêsu,nhưng , sự hữu hình của Trái Tim nói lên một tính chất thiết yếu đó là  : “ TÌNH YÊU “. Vâng, tình yêu bản chất của nó vốn ở nơi Thiên Chúa, được ban tặng cho nhân thế, hầu bảo tồn nguồn sống hữu hình nơi nhân thế, để đạt đến sự sống siêu nhiên viên mãn nơi Thiên Chúa là Cha. Vì vậy, Thánh Tâm Chúa Giêsu là “BIỂU TƯỢNG “duy nhất và vô song nơi Đấng vô hình cực Thánh, là Thiên Chúa.
Qua đọan Tin Mừng hôm nay ( Lc 15, 3 -7 ) Dụ ngôn “ Con chiên  bị mất ”, Chúa Giêsu  cho chúng ta thấy “ Lòng nhân từ” bao la của Thiên Chúa. Một “LÒNG NHÂN TỪ” vượt trội, chỉ có nơi Đấng vô biên. Bởi vì, “Thiên Chúa không tính toán như phàm nhân”, Thiên Chúa tính toán bằng tình thương và đo lường bằng sự độ lượng”.
Vâng , Thiên Chúa trân quý những gì bé nhỏ, đơn sơ, thấp kém. Bởi vì, một lẽ đơn giản, Ngài là Đấng toàn năng. Cho dù sự bất xứng đến đâu nơi phàm nhân , Thiên Chúa vẫn đong đầy sự nhân ái.
Biểu lộ Thánh Tâm là biểu lộ “LÒNG THƯƠNG XÓT”  cao độ, biểu lộ sự tự hiến vô biên qua sự hữu hình. Một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người cách kỳ lạ. Vượt trên mọi sự thánh thiêng huyền nhiệm. Bởi vì, Thiên Chúa tìm kiến sự nhỏ bé, đơn sơ, không tìm kiếm lợi nhuận của trần thế. Và , chính Chúa Giêsu muốn cho con người trần gian cảm nghiệm đúng về “bản chất “ của Thiên Chúa là “ LÒNG XÓT THƯƠNG “ chứ không phải  “của lễ”.
“ Thiên Chúa đã thật sự yêu thương con người quá đỗi, đến nỗi chẳng tiếc sự gì cùng nó”, vì thế, sự yêu thương ấy phải lan tràn ra. Nhưng, sự “yêu thương “ ấy không phải căn cứ trên “ nhung lụa”, nhưng , căn cứ trên “ đau khổ”. Vâng, đau khổ sinh ra tình yêu nơi Đức Kitô, nên chi, tình yêu ấy sung mãn vô biên, mà không có thế lực nào cướp được. Tình yêu phát sinh sự sống, nhưng , tình yêu ấy đặt nền tảng trên đau khổ, thì sự đau khổ ấy được hóa giải va 2được tình yêu thiêu đốt, vấng, đó là ” VÒNG GAI” nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phàm nhân, chối từ đau khổ, bởi phàm nhân không thể “YÊU”  như Đức Kitô  đã “ yêu “ và “ gánh “ lấy đau khổ.
Đau khổ là  ” Tình yêu” , đồng thời là “ ánh sáng” soi rọi u tối cuộc đời bước theo Đức Kitô. Vì , Đức Kitô ban tặng một  “Thánh Tâm “ không “ trơn tru” mà là  một “ Thánh Tâm có vòng gai “.
Sự thánh hóa không đơn thuần chỉ có đức ái, nhưng một đức ái bởi Thiên Chúa phải có vòng gai nhọn và bừng  cháy lên đức ái ấy. Vâng, đó là Thánh Tâm Chúa Gie6su.
Lạy Thiên Chúa từ bi và lân tuất, Chúa đã quá yêu thương con người trần gian, đến nỗi ban tặng một “tình yêu”, và để nói lên đúng bản chất yêu thương ấy chính là “ THÁNH TÂM GIÊSU” có vòng gai bừng cháy. Xin cho phàm nhân biết nhận ra hầu suy tôn cách chân thành “Lò Lửa hằng yêu thương ấy” trong mọi môi trường và nghich cảnh./. Amen
Lệ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2016

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN