Cá chết thì mời Bà Con ăn thịt... người!!!

Cá chết thì mời Bà Con ăn thịt... người!!! Nguyễn Thanh Lâm's photo.