SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 2016

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 2016 ( C ) ( Ga 16, 12 -15)
                                                  SỰ THẬT TOÀN VẸN
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vâng, có thể nói ngay rằng : Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm toàn vẹn, bởi vì, Thiên Chúa không phải là Ba mà là Một, không phải là Một mà là Ba. Ba ở đây không phải là Ba Chúa, Một ở đây không phải là Một Ngôi. Vâng, như vậy, SỰ THẬT TOÀN VẸN là “Một Chúa Ba Ngôi ”.
Phần Tin Mừng hôm nay ( Ga 16, 12 -15) không phải thuộc về phần nói về Chúa Ba Ngôi, nhưng là đoạn nói về : Đấng Bảo Trợ sẽ đến”. Vâng, Đấng Bảo Trợ “ấy” ai cũng có thể biết : là Chúa Thánh Thần.
Vâng, khi Chúa Thánh Thần đến, thì chúng ta mới hiểu được về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi chỉ được mặc khải trong Kitô giáo. Vì , ai tin vào Chúa Giêsu, thì người ấy có Thánh Thần, ai tin vào Thánh Thần, thì người ấy có Chúa Ba Ngôi. Rõ ràng, trong đoan Tin Mừng ( Ga 16, 12- 15) hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu cho chúng ta biết “Đấng Bảo Trợ sẽ đến “ là Chúa Thánh Thần, là Thần Khí Sự Thật tức Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn.
Sự thật toàn vẹn là gì ?! Há chẳng phải là Mầu Nhiệm chính trong Đạo sao?
Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta một sự thật gì? Thưa, đó là Sự Sáng tạo – Sự Tự Hiến -  Sự Ban Ân Sủng. Gọi tắt là ”TÌNH YÊU HIỆP NHẤT”
Vâng, chỉ có ba điều ấy làm nên cho chúng ta, người Kitô hữu một cuộc đời có Thiên Chúa ngự trị. Trong phạm vi đoạn chia sẻ hôm nay, chúng ta không thể diễn giải chi tiết về một Mầu Nhiệm cao siêu, nhưng, suy niệm về những Lời Chúa Giêsu nói trong đoan Tin Mừng hôm nay. Đó là : “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ đưa anh em đến sự thật toàn vẹn “ ( Ga 16, 13a).
Điều đó có nghĩa là: Ai đón nhận Chúa Thánh Thần, thì người ấy hiểu ra Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi” . Đấng sáng tạo là Chúa Cha, Chúa Cha đã sáng tao vạn vật trong mầu nhiệm siêu nhiên ra mầu nhiệm hữu hình. Một sự sống mà chỉ có nơi Thiên Chúa, sự hữu thể , mà con người nhìn thấy được là do bởi Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu hay Chúa Thánh Thần không làm thay điều nầy, vì đây là công việc của Chúa Cha. Điều nầy minh chứng dễ hiểu về Chúa Cha.
Đấng Tự Hiến là Chúa Giêsu, một sự Tự Hiến là sự được tỏ hiện, sự sáng tỏ, sự mặc khải bằng sự hữu hình bởi mầu nhiệm siêu nhiên vô hình. Chúa Thánh Thần , Đấng ban ân sủng cho chúng ta một sự thánh hóa siêu nhiên cũng là tình yêu tự hiến nhưng vô hình, qua Chúa Giêsu, Đấng Tự Hiến hữu hình. Như vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm tình yêu vừa siêu nhiên vô hình cực thánh vừa hữu hình cực trọng, tỏa lan tình yêu cho nhân loại trong sự hiệp thông duy nhất. Căn cứ câu 15 của Ga 16, Chúa Giêsu đã mặc khải ý nghĩa trên : “Mọi sự Chúa Cha có là của Thầy :  …  và Thần Khí sẽ lấy những gì Thầy có mà ban cho anh em.”
Vâng, khi sự thật toàn vẹn đến, Ngài sẽ đổi mới trong Thần Khí. Theo đó, Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi không khó hiểu như người ta tưởng. Người ta thường dùng “ lửa” “nước “  “gió” , “điện” “ ánh sáng “, “hình tam giác” để  lý giải phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng dựa vào Lời Tin Mừng hôm nay , chúng ta không khó hiểu, như chúng ta nghĩ.
Bài đọc II (Rm 5, 1- 5) hôm nay, thánh Phaolo cho chúng ta biết “Một khi nên công chính con người được bảo đảm ơn cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu- Kitô, nhưng được Thánh Thần đổ tràn ân sủng”.
Khởi đi từ bài đọc I (Cn 6, 22 -31) cho chúng ta thấy công trình kỳ diệu sáng tạo từ nguyên thủy là công trình kỳ diệu sáng tạo của Thiên Chúa Cha. Một sự an bài kỳ diệu và khôn ngoan.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, hồn con tán dương chúc tụng Chúa Trời, công trình sáng tạo bởi Ngài , Chúa Cha. Tình Yêu Tự Hiến của Chúa Giêsu, Đấng mặc khải sự hữu hình bởi sự vô hình, Đấng ban ân sủng là Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Cực Thánh tác sinh nhân trần. Xin cho nhân loại phàm trần, nhận ra chân lý muôn lần cao siêu . Amen./.
P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN