Nhỏ, To gánh xiếc khỉ Ba Đình

Gánh xiếc to sao không nghe tiếng cười
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời
( Nhạc sĩ Tuấn Khanh )

NHỎ, TO

Gánh xiếc khỉ đỏ đít Ba Đình dù to

Cũng vẫn chỉ là cái "con tự do"
của thằng côn an vũ hiển thành hồ
Khi cần bự, nó lại xuôi xị
Cho nên dzợ chúng nó ăn no rững mở
Bày chuyện sex massage tập thể
Mướn điếm đực ăn chơi bễ nghễ
"Đảng hội đại" thủ dâm tập thể
Thằng trùm nào cũng như thằng nấy
Toàn bộ "Cá Tra" lẫn 200 lòng tong
Là bầy sâu ăn hại đái nát
Phá tan hoang cái đất nước nầy
Đúng y như lời Sang sâu nói
Mạnh thằng nào, thằng nấy cướp giựt
Cho nên chẳng thằng nào
"Kỷ luật" được thằng nào
Vì lũ chúng, toàn một phường mất dạy
Chúng chỉ là cái "con tự do"
Nhỏ to gì cũng chỉ là con cà...ặc

Thằng Đực Làng Bưng Cầu đặt vè


Phụ đính

Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ
Sáng tác & trình bày: Tuấn Khanh
—————————–
Ai đem từng trò hề
Đem đến thành thị
Đem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề

Ai đem từng trò hề
Che khuất đường về
Gieo rắc u mê
Nơi quê hương đã lắm bộn bề

Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Mẹ phải vỗ tay
Mà cười buồn mắt âu lo
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Người người hỏi nhau
Thì thầm với đắn đo

Ai đem từng trò hề
Thay những mộ phần
Chôn lấp nhân gian
Cho quê hương nhỏ bé hoang tàn

Sao không đem mộng lành
Trong thế kỷ dài
Mơ tới tương lai
Quên đi bao chia chác tranh giành

Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Người người lặng yên, u uất trong tim
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Bài học tự do đâu chỉ cơm no

Gánh xiếc to sao không nghe tiếng cười
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời