MARIA: SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG (Lc. 1,26-56)Này đây! tôi tá Chúa Trời
Xin Vâng! Thánh Ý Sứ Trời truyền trao
Một luồng "Ánh Sáng" phủ bao
Tràn đầy "Ân Sủng" ngọt ngào khắp nơi
Xin Vâng! nhận lấy Ơn Trời
Cứu nhận độ thế tuyệt vời là đây!
Xin Vâng! Mầu Nhiệm lạ thay!
NGÔI LỜI nhập THỂ lòng đầy Thiên Hương.

Bước chân đon đả lên đường

Đem theo "Sứ Điệp Tình Thương" vào đời
Ô kìa! Trinh Nữ đến nơi
Nàng vừa cất tiếng mở lời chào xong

Gio-an vui nhảy trong lòng
Như tràn ơn sủng từ trong đến ngoài
Người là Đức Nữ Trinh Thai
Bởi đâu! tôi được Mẹ NGÀI viếng thăm?!!!

Từ Na-gia-rét xa xăm
Em mang CON CHÚA đến chăm giúp người
Ma-ri-a Đấng tuyệt vời!
Đầy tràn phước cả CHÚA TRỜI trong em

Hồn tôi lên tiếng ngợi khen
Trí tôi hớn hở phận hèn ngợi ca
Ngài thương tôi tớ thật thà
Ơn NGÀI cao cả nguy nga lẫy lừng

Trên trời dưới thế không ngừng
Danh NGÀI chí THÁNH kính mừng ngợi ca
"LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA BAO LA
PHỦ TRÀN KHẮP CẢ BAN RA CHO ĐỜI".

Ma-ri-a Mẹ tuyệt vời!
Gương lành kim cổ cho đời noi theo
Đường xa thăm kẻ đơn neo...
Còn con có viếng kẻ nghèo xung quanh ???

Trầm Hương Thơ 31.05