Trầm Hương Thơ: HÃY CHỖI DẬY HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !

BỐN MỐT NĂM, đất nước Việt tơi tả 
Bởi bạo quyền nhuộm đỏ cả quê hương 
BỐN MỐT NĂM, hằn lên nỗi chán chường 
Bao triệu người tìm đường rời tổ quốc 

Mất tự do nhân quyền nên bắt buộc 
Mảnh giang sơn sắp lệ thuộc ngoại bang 
Từng đoàn lũ quân tàu đang tiến sang 
Đảng cộng sản dọn đàng dâng đất nước 

Dầy mả tổ đem voi về đón rước 
Cày nát tan bao tích trước quang vinh 
Mộ tiền nhân vua chúa của dân mình 
Nào Nguyễn Hụê hùng binh dẹp quân hán 

Gò Đống Đa chúng cướp sạch đem bán 
Đục khoét như giun sán ở trong thân 
Cướp tất cả phá nát cứ ăn dần 
Nay đã thối nên cần che thân rữa 

Biển mất dần ngư dân đau từng bữa 
Đem chất độc thải giữa biển miền trung 
Formosa diệt dân đến tận cùng 
Cá chết trắng nhộm độc lan từng bữa 

Chúng mị dân mồm điêu ngoa lần lữa... 
Còn chần chờ chi nữa hỡi nhân dân? 
Hãy đứng lên! dẹp tan lũ vô thần 
Đảng cộng nô đang bán dần Tổ Quốc. 

"Hèn với giặc ác với dân" nhơ nhuốc 
Hãy đứng lên! dẹp hết lũ vô luân 
Hãy đứng lên! kẻo nước đang mất dần 
Hãy đứng lên! toàn dân đừng sợ hãi! 

Hãy đứng lên! dẹp đi đảng ăn hại! 
Hãy đứng lên! lấy lại chữ "Tự Do" 
Chữ "Nhân Quyền" Thượng Đế đã ban cho 
Hoa "Dân Chủ" thơm tho đang chào đón. 

Đất nước ta, ta có quyền lựa chọn 
Sao cứ để một bọn hút máu người 
Nước Việt Nam sẽ trổ vạn hoa tươi 
Và sự thật tuyệt vời! đang đi đến 

Hãy cùng nhau mỗi người một ngọn nến 
Đốt sáng lên lòng mến rực Quê Hương 
Hãy vùng dậy cùng nhau bước xuống đường 
Hoa "Tự Do" tỏ tường đang đua nở. 

Trầm Hương Thơ
 
 (30 04)