SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 2016 (C ) (Ga 10, 27 -30)

(CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH)
                                                            MÙI CỦA CHIÊN !
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, “Mùi của chiên “ là câu nói đầy ấn tượng của Đức Phanxico, cũng từ ý tưởng “Lòng Chúa Xót Thương”, mà vị Giáo Hoàng đầy “lăn xả” đã bật lên lời nói “mùi của chiên”, trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành năm đầu tiên Triều Đại giáo hoàng của ngài.
Vâng, hình ảnh Chúa Giêsu vác chiên trên vai là hình ảnh cụ thể nhất, đánh động về Thánh Chức Linh Mục nhất. Bởi vì, không có hình ảnh nào diễn tả được tính Mục Tử, hay Linh Mục tính cho bằng hình ảnh “Chúa Giêsu vác chiên trên vai”.
Vác chiên trên vai, mặc nhiên, phải có mùi của chiên, điều ấy nói lên một sự phục vụ hết mình của người mục tử. Vâng, mục tử là người chăn chiên, nhưng không phải là người chăn thuê, mà là người chăn chiên cho chính mình. Theo đó, Thánh Chức Linh Mục của Công Gíao phải dựa trên lý tưởng người chăn chiên đích thực, tức người Mục Tử.
Mục Tử là người đàn ông “chăn dắt” súc vật ngoài đồng đặc biệt là chiên, bởi vì” mục” là con mắt, con mắt để nhìn xem, suy đoán, dẫn dắt người khác đi đúng đường. Vâng, Thánh Chức Linh Mục nói riêng, nhưng tất cả những ai bước theo Chúa Kitô trên con đường “phục vụ” thì người ấy là mục tử, dù là nam nữ tu sĩ.
Vâng thưa các bạn, trên thế giới có muôn vạn Linh Mục, tử Vị Linh Mục Tiên Khởi là Đức Kitô cho đến người mục tử sau cùng là ai chưa biết ?! Đều phải trở nên vị Mục Tử nhân lành, nghĩa là phải hy sinh tính mạng vì đàn chiên.
: “Chiên của tôi, thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” ( c 27)
Vâng, chiên là con vật rất hiền lành, là gia súc rất quen thuộc gần gũi với người Dothai. Một đặc tính hiền lành, ngoan ngoãn trong tất cả các loài vật là “con chiên”. Hình ảnh con chiên và đặc tính của chiên nói lên đặc tính của người Kitô mọi thời đại. Vâng, nếu là “ con chiên của Đức Kitô", thì phải nghe tiếng nói của Người, như Người đã khẳng định ở (câu 27), nếu ngược lại thì không phải chiên của Đức Kitô.
Và . “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; và không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi ”. ( c 28)
Vâng, Chúa Giêsu đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, và không bao giờ chúng phải diệt vong…” Vâng, thật là tuyệt vời ! trên cả tuyệt vời, bởi vì  qua hình ảnh “con chiên” và ”Người Mục Tử nhân lành”, Chúa Giêsu đã tỏ bày “mầu nhiệm cứu độ” bởi Thiên Chúa, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ bởi chính Đấng Cứu Độ và Lời Tuyên Bố của Người, theo đó chúng ta thấy ơn cứu độ của Đức Kitô là hiện thực. Bởi vì, Lời ”Tuyên Bố” của một Đấng đã dùng chính cuộc khổ hình của mình để đem lại sự sống cho “tha nhân “, như vậy, há không phải là một Vị “Mục Tử “ vì đoàn chiên sao?!
Và : “Cha Tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi , thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng bởi tay Chúa Cha.” ( c 29)
Chúa Giêsu đã mặc khải Chúa Cha cho chúng ta, và xác tín, : ” Chúa Cha đã ban nhân loại cho Chúa Giêsu…”. Mặc nhiên, Người phải có trách nhiệm gìn giữ nhân loại như Người đã khẳng định. Vâng, đ1o là Đức Tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh.  Mặc nhiên , Chúa Cha là : ”Đấng lớn hơn tất cả ”, bởi vì , Thiên Chúa là Cha thì không còn gì để bàn cải. Ngay cả âm ty, địa ngục cũng phải kinh hoàng, bạt vía. Thần lực Thiên Chúa vô biên , cao siêu, huyền diệu, đứng trên mọi quyền thần và Thần Thánh Thiên Cung.
Và câu 30, Người xác quyết: “ Tôi và Chúa Cha là một “.
Vâng, quyền lực nơi Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, bởi vì “Không ai biết Chúa Cha, trừ Chúa Con, cũng như không ai biết Chúa Con, trừ Chúa Cha và kẻ được mặc khải cho. “
Như vậy, Thiên Chúa là một Mầu Nhiệm được mặc khải, và nếu không được mặc khải thì không ai biết được Thiên Chúa. Theo đó, qua hình ảnh con chiên, Chúa Giêsu, muốn mặc khải tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại và cho những ai muốn đón nhận Thiên Chúa.
Cảm nghiệm sâu sắc tình yêu mặc khải tự hiến qua hình ảnh “con chiên” mà Đức Phanxico muốn nhắn gởi cho nhân loại thế giới nầy biết rằng:  chỉ có tâm tình và hành động mục tử tính của Chúa Giêsu, mà những ai muốn bước theo Người để hiện thực và nối tiếp “ sứ mạng” “hy sinh mình vì đoàn chiên”. Muốn vậy, trước tiên phải có “mùi của chiên “, mà muốn có mùi của chiên, thì phải hành động như” Mục Tử GIÊSU “ là hành động “ vác chiên trên vai” như Chúa Giêsu vậy, thì mới có mùi của chiên.
Vâng, nhân ngày : Lễ Chúa Chiên Lành là Lễ dành cho ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Con xin nghiêng mình bái phục các sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Truyền Gíao Đức Mẹ, đang phục vụ cho anh chị em bệnh phong tại Qui Hòa - Qui Nhơn – Bình Định. Một hành động Truyền giáo dũng cảm, không phải hiện tại, mà là nối tiếp truyền thống dũng cảm từ xưa đến mai sau.
Lạy Chúa Giêsu, qua hình ảnh “con chiên”, Chúa đã muốn mặc khải tình yêu tự hiến, vô vị lợi vì đoàn chiên của Chúa cho những ai muốn tiếp bước sứ mạng “Mục Tử” của Người. Để như thế, thì ngày có nhiều mục tử và đoàn chiên của Chúa thêm đông số và có hiệu quả như lòng Chúa ước mong, chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô./. Amen
17/04/2016

P.Trần Đình Phan Tiến