PHỤ NỮ "ĐẸP" NHẤT VIỆT NAM

PHỤ NỮ "ĐẸP" NHẤT VIỆT NAM

Kính thưa quý v,
Nhân 30-04, Ngày Quc Hn, kính mi quý v xem bn lĩnh ca mt ngườcó thể nói là một "PHỤ NỮ" đẹp nhất Việt Nam sng trong nước VIT NAM đi đáp v“công an” ngay trong đ“côn an” Hà Ni.
Kính mến,
LI VĂN LÝ
Đa ch email: mailto:laivanly@yahoo.com
                                            Xin vô trang 51-55, bài:


Cu
đốđáp trong đồ“côn an” Hà Ni và nét bn lĩnh ca “ng viên t do”,  bà Nguyn Thúy Hnh.

Bà Nguyn Thúy Hnh
5h30 chiu 19/6/2014, tđồ“côn an” Lý Thái T:

– Tên ch là gì?
– Nguyn Thúy Hnh.
– Ch thường trú  đâu?
– Phường T Liên, qun Tây H, Hà Ni.
– H tên b m ch là gì?
– Này anh, tôi năm nay đã hơn 50 tui, tôi tha tư cách pháp nhân để t chu trách nhim cho hành động ca mình, yêu cu các anh không được nhc tên b mtôi  đây nhé!
– H tên anh, ch, em, ca ch?
– Tt c anh ch em tôi đềđã qua 18 tui, h chng liên quan gì đến hành động ca tôi c, nên chng vic gì tôi phi nói tên h ca h ra đây vi các anh!
– Ch ra vườn hoa Lý Thái T làm gì?
– Cho tôi hi li: Anh có mang dòng máu Vit trong người không mà hi tôi ra đó làm gì? Còn nếu anh vn mun nghe tôi nói, thì đây: Tôi ra đó để thét lên:
                                     - ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC !!!
                                     - ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ TẬP CẬN BÌNH !!!
                                     - ĐẢ ĐẢO KẺ HÈN NHÁT VỚI GIẶC TÀU !!!

Bà Nguyễn Thúy Hạnh bên tượng đài Lý Thái Tổ 2014
 – Hôm nay, ch ra đây có theo s xúi gic và lôi kéo ca ai, t chc nào không?
– Có!
– Ai, t chc nào?
– Trái tim tôi, trái tim yêu t quc và căm thù quân Trung Quc xâm lượđã xúi gic lôi kéo tôi ra đó!
– Ch ra đó có được ai cho tin không?
– Đó là câu hi xúc phm góc thiêng liêng nht ca trái tim, tâm hn tôi, và xúc phm t quc tôi, nhân dân tôi.
– Đảng và nhà nướđang tích cc dùng bin pháp ngoi giao để kiên quyết yêu cu TQ rút giàn khoan đó, các ch đi biu tình thế này ch làm mt trt tnh hưởng đến các cơ quan và người dân đang làm vic.
– Ô hô, ngoi giao kiu gì mà my chc năm nay hết mđất, li mđến biđảo. Ch tính trong vòng chưđến 50 ngày nay, cái giàn khoan HD 981 kéo vào vn bình yên  đó, li còn đang xut hin HD 982. Sut 4000 năm, ông cha ta chưa bao gi s gic Tàu, chính bi tinh thđó nên đến gi mi vn còn cái đất nước hình ch S, mang tên Vit Nam này! Nếu ông cha ta cũng ngoi giao kiu k quc như bây gi thì chúng ta đềđã mang quc tch Trung Quc t lâu rồi.