HẬN THÁNG TƯHẬN THÁNG TƯ
(gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư? chưa nhắc đã đau lòng !....
Tháng Tư!  Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của  núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một  quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi....Những máu xương !!!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa ???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng ?

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi !

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng  gì cho  nước trong ??? ( * )

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, oc', đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!

Ngô Minh Hằng

( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần " Tay dơ, lấy nước mà rửạ Nước dơ, lấy gì mà rửa ?"