Tường trình hoạt đầu chánh trị cà khịa Ngày Quốc Hận

Mới cuối Tháng Ba gãy súng, chưa tới Tháng Tư buồn mà hoạt đầu chánh trị đã mở màn phủ định Ngày Quốc Hận.

Nhân tác giả Nguyễn Lộc Yên viết bài “ Nỗi niềm “Ngày Quốc hận”, ngăn chận âm mưu đen tối “ với câu kết:
“ Thế nên, không thể nghe theo kẻ nào có dụng tâm đen tối, hô hào bỏ “Ngày Quốc hận”, vì bỏ “Ngày Quốc hận” là các CĐNVHN bị sập bẩy vào âm mưu của nghị quyết 36 do Bộ chính trị ĐCSVN đã đề ra: “Đảng ta mong muốn khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc và mở rộng và trong đó có sự quan tâm đặc biệt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” tức là chúng muốn dùng văn nghệ ru ngủ và gây chia rẽ các CĐNVHN để chúng dễ dàng thao túng. Bỏ “Ngày Quốc hận” là chúng ta tự xóa bỏ làn ranh Quốc-Cộng, vô tình khuất phục dưới kẻ bán nước cầu vinh?!”

Lập tức có một tay yên hùng xa lộ nick Trần Kháng Trung ngông nghênh viết lời bình:

“ Cá nhân tôi chưa hề dùng chữ "Quốc Hận" để nói về ngày 30/04/1975 và tôi cũng đã từng bị chỉ trích và chụp mũ khi từ chối dùng hai chữ "Quốc Hận" Chúng ta nên thận trọng khi nhận xét về người khác. Chụp mũ là trò chơi chuyên nghiệp của CSVN.
Đúng, chúng ta đã thua một trận chiến vào tháng 4 năm 1975 cũng như CSVN đã từng thua những trận chiến tại Hạ Lào, Khe Sanh, An Lộc, Mậu Thân, Quãng Trị...... và từ 1954 đến 1975 CSVN đã thua hàng trăm trận chiến khác. Dưới sự lãnh đạo và viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô, CSVN luôn âm mưu thôn tính miền Nam bằng bạo lực và khủng bố. Chúng ta thua trận chiến ngày 30/04/75 và chính thể VNCH sụp đổ nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là chúng ta đã thua cuộc chiến chống Cộng. Cuộc chiến vẩn tiếp diễn dưới nhiều hình thức và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Ngày nay, từ những người nông dân, công nhân, dân oan, học sinh, sinh viên, người lính và ngay cả những đảng viên CS đang đứng lên chống lại bạo quyền CSVN. Ngày tàn của chế độ CSVN sẽ đến và phải đến và Dân Tộc Việt Nam sẽ sống trong Hoà Bình, Độc Lập và Tự Do.
Ngày 30 tháng 04, 1975 tuyệt đối không phải là một ngày mất nước và chính vì vậy cá nhân tôi không dùng hai chữ "Quốc Hận"
Tác giả Nguyễn Lộc Yên đặt vấn đề là "như vậy ngày 30-4 sẽ gọi là ngày gì?" Vậy thì tôi xin mạo muội đặt lại vấn đề với tác giả NLY.
Tại sao chúng ta không gọi là Ngày Tưởng Niệm 30/04, Tháng Tư Đen, Ngày Quốc Nhục hoặc Ngày Quốc Biến 30/04 mà phải gọi là ngày Quốc Hận?

Gã nhà quê xứ Thủ đọc thấy, chẳng đặng đừng ghi lời bình:
“ Dù bất cứ ai, dù bất cứ thế lực nào muốn biến cải hai chữ " QUỐC HẬN " đều không thể được.
Bởi vì hai chữ ấy đánh dấu MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ: Ngày cọng sản Bắc Việt xâm chiếm NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Một sự kiện lịch sử, một khi ĐÃ HIỆN HỮU thì không một ai, thánh thần nào XÓA NHÒA được.
Ngày MẤT NƯỚC thì không có chữ nào khác hơn là Quốc Hận.
Mổi năm, cứ gần tới ngày Quốc Hận, bọn ma đầu tuyên giáo việt cọng và bọn làm chánh trị hoạt đầu lăm le bắt tay thỏa hiệp với việt cọng theo đóm ăn tàn đều nõ mồm hô hào, vận động cải đổi chữ Quốc Hận với âm mưu xóa nhà tội ác việt cọng, xóa nhòa làn ranh Quốc - cọng.
Chừng nào còn bọn cọng sản tham tàn với chế độ toàn trị phản nước hại dân thì vẫn còn là ranh Quốc cọng và chỉ khi nào lá cờ máu vc tiêu thì mới hết làn ranh Quốc – cọng.”
Và Trung ta giảng mo ran:
“ Ngày 20/07/1954 mới thật sự là ngày Quốc Hận! Vì chính ngày nầy đất nước Việt Nam không còn là một và dân tộc Việt Nam phải chịu chia lìa Bắc Nam.
Anh bạn chấp nhận chuyện chia đôi đất nước nên mới bằng lòng gọi "Nước Việt Nam Cộng Hoà" Anh bạn có quyền gọi đó là ngày "Quốc Hận" thế nhưng, chụp mũ người khác khi họ không đồng ý vói mình là CS, là chính trị hoạt đầu.....thì anh bạn có hơn gì tụi CS. Chính những sự chụp mũ thế nầy thế nọ mà CĐNVHN không thể đoàn kết hầu giúp cho các phong trào chống cộng trong nước.
Anh bạn đừng lo xa qúa vì tội ác của CSVN đã đi vào lịch sử của dân tộc và lịch sử của thế giới và muôn đời vẩn tốn tại. Dùng hay không dùng hai chữ "Quốc hận" không dính dáng gi đến chuyện âm mưu xoá bỏ tội ác của CSVN.
Anh bạn đừng chơi kiểu cả vú lấp miệng em.”

Cực chẳng đả Đực làng Bưng Cầu đã phóng lao phải theo lao:
“ Vú tui chỉ là vú một cá nhân nhỏ xíu làm sao lắp được miệng ai?!
Còn nói về mất nước thì:
Năm 1954: Quốc hận lần thứ nhất: Mất nửa nước về tay cọng sản hồ, tay sai điếm cọng sản quốc tế hay nói rõ là cọng sản Nga - tàu.
Năm 1975: Quốc hận lần thứ 2: Mất nốt nửa mảnh dư đồ Tổ quốc cho Nga - tàu như lời Lê Duẫn nói, hiện còn khắc ghi trên cổng nhà mồ của nó.

Chữ Quốc Hận không do tôi dùng hay không dùng mà đó là chữ " cộng thông " đã thành truyền thống từ hơn 40 năm nay.
Tự dưng bày đặt chiện cải sửa chữ Quốc hận bằng chử khác là nghĩa lý gì?

Phải phân biệt giữa " chụp mũ " và " tố cáo trước công luận " âm mưu " nhân danh Đoàn kết " để thỏa hiệp " hòa hiệp - hòa khí với việt cọng " ngụy trang " dưới dạng bất đồng chính kiến - đối lập, đối cuội " như cù vũ - điếu cày và v...v...
Người Việt Quốc gia " yêu nước - mến nhà " hổng có lý luận xạo ke.
Người Việt Quốc gia tự bản chất chống việt cọng vô thần - VÔ TỔ QUỐC, chỉ có " MỘT ĐÀNG MÀ ĐI ": Triệt hạ toàn trị việt cọng buôn dân, bán nước cho tàu khựa.
Chấm hết.

Đáng lẽ là chấm hết nhưng đọc lại câu dưới đây, bắt nực nên lật tẩy cái cho rồi:
" Anh bạn chấp nhận chuyện chia đôi đất nước nên mới bằng lòng gọi "Nước Việt Nam Cộng Hoà"

Giọng điệu nầy đúng là con cháu hồ bác cụ:
" Chỉ có nước " vịt nem rân chủ cọng huề " là chánh thống còn Miền Nam là " Mỹ ngụy " nên mới xẻ dọc Trường Sơn " đánh cho " Mỹ cút ngụy nhào " đem dâng cả nước cho Nga - tàu.

Nói cho Kháng Trung nghe " Nước Việt Nam Cộng Hòa " với tất cả uy nghi của " MỘT QUỐC GIA TỰ DO - DÂN CHỦ - PHÁP TRỊ " sừng sửng đi vào thanh sử Việt mặc cho bọn hoạt đầu chánh trị con cháu cái cụ hồ muốn sủa thế nào thì cứ sủa.
Cái tên kháng trung nầy xem chừng thuộc hệ phái " đứng với việt cọng chống chệt cọng " của phát minh - thượng hải?”
Vậy là kháng chệt ta sấn tới:
“ Anh bạn .bắt đâu hổn láo với người khác rồi. Quả thật anh bạn chỉ là "talk like dirty Harry but act like pee-wee Herman" Tôi không biết anh là người miền Nam hay miền Bắc nhưng lối lý luận một chiều của anh bạn thật giống lối nói chuyện của bọn CSVN, một lũ sâu bọ lên làm người. Với tôi không có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mà cũng không có nước Việt Nam Cộng Hoà mà chỉ là một giai đoạn đen tối của lịch sữ nước nhà khi bị các cường quốc phân chia. Chính sự phân chia nầy mà dân tộc Việt mới bị thống trị bởi lũ CSvN như ngày nay. Tôi không chống Cộng vì những mất mác của bản thân tôi. Tôi không chống Cộng ví những hận thù cá nhân. Các anh và tôi rồi cũng sẽ qua đi và thế hệ trẻ Việt Nam sẽ nghĩ thế nào về việc chúng ta làm? Các anh đã hô hào đá đảo theo kiểu "giết, giết nửa bàn tay không phút nghĩ" hơn 40 năm kể từ ngày 30/4/75 và các anh đã làm được gì hay cũng chỉ là nói cho đã cái miệng? Tại sao các anh đòi hỏi những người sinh ra và lớn lên trong chế độ CS phải chống Cộng theo kiểu của các anh, mà trên thực tế các anh đã thua trận chiến ngày 30/04/75? Hãy nhận lây một phần trách nhiệm của ngày 30/04/75và hướng dẩn thế hệ trẻ đấu tranh chống CSVN một cách thực tế và hửu hiệu hơn. Mong thay. “
Tới đây thì thằng Đực hết nhịn:
“ Nói ngang như vẹm mà cũng nói được!
Nước Việt Nam Cộng Hòa có 80 hay 90 nước tự do công nhận.
Nước việt cọng hồ bác cụ có khối cọng sản quốc tế công nhận.
Đó là sự kiện có thật ( facts ) mặc dù " chống chệt xạo " có công nhận hay không thì cũng mặc.

Khỏi cần thứ người như " người sinh ra và lớn lên trong chế độ cs " tức là công dân xạo hết chỗ nói " xỏ mồm nói.
Dân - Quân - Cán - Chính VNCH thua trận, mất nước ở tù việt cọng " trả nợ nước non " sòng phẳng, trả lại phần nào " Ơn Đất nước - Nghĩa Đồng bào " rồi, không nói xạo như thằng con nít nói ngang, mất dạy.
.....
Xen vào khoản giữa các bình giả HTT, Teosg cũng cố gắng dẫn giải đôi điều phải lẽ mà đấng kháng trung vẫn cù nhây, nhảy cóc chiện nầy qua chiện khác “ dọc ngang nào biết trên đầu có ai!
Riêng HTT viết mấy lời thắm thiết như vầy:
“ Tui là thế hệ thứ 3, con cháu của VNCH. Vậy tôi có đủ tư cách nhân danh những trang sử bi hùng của Cha Ông tôi không? Và tôi có đủ tư cách để phản bác lại những luận điều muốn xóa bỏ đi cái ngày hận vong quốc của Cha Ông tui không? Trả lời giùm tôi cái coi.
Dẫu cho bọn cán nô cộng có cho người qua các nước Tự do để dân vận cho chính sách xóa ngày Quốc Hận. Và nếu như chúng thành công cho chính sách dân vận đó. Cho dù chỉ còn một mình tôi thì tôi cũng gọi đó là Ngày Quốc Hận và dạy cho con cháu tôi biết ngày 30/4/1975 là Ngày Quốc Hận.
Như vậy là anh hành chánh già yên lòng và hí hước đôi câu kết thúc:
“ Xin mạo muội đôi câu tổng kết:
" Thượng đế " Trần kháng trung ( chống chệt chớ hổng chống việt cọng?) phán:
1/ Không có nước Việt nem rân chủ cọng huề dù nó đè đầu bóp cổ đồng bào Bắc Việt từ 1954 tới 1976 cải danh thành chxhcnVN hiện nay.
2/ Cũng hổng có nước Việt Nam Cộng Hòa dù cho nước ấy bảo vệ Tự do - No ấm cho 18 triệu đồng bào Miền Nam ( trong đó có tên Trần kháng trung vô thừa nhận, trừ phi là công dân hồ bác cụ lộn sòng thì hổng kể ) trong19 năm.
Cám cảnh sanh tình xin lẩy mấy câu vè:
" Ông đứng làm chi đó hởi ông
Trơ trơ như đá vững như đồng
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó
Non nước đầy vơi có biết không? "

Ông đứng một mình hổng giống ai
Hằng năm cộng đồng người Việt
Tỵ nạn ác ôn việt cọng đều tổ chức
" Tưởng niệm Tháng tư " Ngày Quốc Hận "
Ông chun lỗ nào mà hổng hay?

Nguyễn NhơnĐốc sự Hành chánh Quốc gia
Trung úy Trừ bị BPNN Quân lực VNCH