PHỤC SINH VỚI CHÚA

Mỗi lần mừng Chúa Phục Sinh
Lòng nghe dào dạt ''Diễm Tình Thiên Ân'':
Vì con, Thiên Chúa giáng trần!!!
Vì con, Ngài phải mang ''thân phận người''!!!

Vì con, Ngài bị nhạo cười!!!
Vì con, Ngài đổ Máu Tươi dọc đường!!!
Vì con, ở chốn Pháp Trường
Ngài yêu, gánh tội của dương thế này!!!
Vì con, Ngài bị dang tay
Tréo chân để ''kẻ hăng say giết mình'' (quân dữ)
Cúi đầu, cầm búa đóng đinh
Ngài trên ''Thập Giá Hy Sinh Đền Bù''!!!
Con quỳ lạy Chúa Giêsu
Phục Sinh đè bẹp ''ba thù hung hăng'':
Thế gian, xác thịt, Xa-tăng (Satan)
Giúp con thờ Chúa Vĩnh Hằng, Tối Cao!!!
''Phục Sinh với Chúa'' là Rao
Tin Mừng Cứu Độ cho bao nhiêu người!!!


Đức Quốc, Thứ Bảy Tuần Thánh, 26.3.2016

Đaminh Phan văn Phước