Paris: THƠ MỜI phiên họp ngày 27/03/16 - 10g-12g30 : hội thảo về Primaire 2016 và sinh hoạt ngày 30/04/2016

THƠ MỜI

Kính chào quý Niên Trưởng và anh chị em

Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp (VPLL) trân trọng kính mời quý Niên Trưởng (NT) anh chị em đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể và nhân sĩ, đến tham dự buổi hội thảo về
cuộc bầu cử của nhữmg đảng chính trị hữu pháp vào cuối năm 2016 do anh chị em hội Liên Hiệp Người Việt Cộng Hòa đảm tráchtại
Phòng Họp des Médecins du Việt Nam
Thư Viện Diên Hồng
7 rue du Disque
Paris 13ème
Métro Porte d'Ivry
Vào ngày chú nhựt 27 tháng 03 năm 2016
từ 10g00 đến 12g00

Sau đó, sẽ trao đổi nhận định về những sinh hoạt ngày 30/04/2016,

Sự hiện diện của quý NT, anh chị em, sẽ đem lại niềm khích lệ trong việc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại VN.

Thân chào quý Niên Trưởng và anh chị em

Paris ngày 20/03/2016
Mai Quốc Minh
Tổng Thơ Ký

Có người ở trước tiệm nhà thuốc tây (trên lầu Paris Store) rue d'Ivry từ 9g40 đến 9g55 để hướng dẩn vào phòng họp.