Trường ca VẬN NƯỚC ĐÃ ĐẾN RỒI

Bạn meo lại cái clip
Hà Nội biểu tình
Với phụ đề: Bà con ơi!
Vận nước đã đến rồi!
Trên clip chiếu cảnh biểu tình
Với hình một cựu bộ đội hồ bác cụ
Ngực đeo huân huy chương
Đứng giữa rừng biểu ngữ
Đi tới đi lui, miệng bình thản hô:
Phế truất cọng sản
Đả đảo cọng sản
Trước sự chứng kiến thản nhiên
của côn an đảng việt cọng
Phước bất trùng lai
Họa vô đơn chí
Chiều ngày 19 tháng giêng
Họa bất tường kéo đến
Cụ Rùa bà nổi lên hồ Gươm
Chào vĩnh biệt quy thiên
Chỉ đúng một ngày
Trước hội đại đảng 12 việt cọng
Tiếng vọng đả đảo cọng sản
Từ Thạnh Hóa, Đồng Tháp
của gia đình tiểu anh hùng
Nguyễn Mai Trung Tuấn
Nay đã vang động tới Thăng Long
Hòa âm vang đánh thức
Cụ Rùa Bà nổi lên mặt hồ Gươm
Chào giả biệt, báo hiệu
Ngày tàn của loài hồ tinh quỷ đỏ
Đã tới kỳ báo ứng
Trả lại cho kinh kỳ Thăng Long
Cố đô “ Ngàn năm Văn vật “
“ Vận nước đã đến rồi
Bình minh chiếu khắp nơi
Nguyện xây non nước
Sáng tươi muôn đời “
Đó là câu ca của Hùynh Minh Siêng
Một thanh niên yêu nước Miền Nam
Vì mê lầm tà thuyết cọng sản
Theo gót chân bọn giặc hồ
Vượt Trường Sơn về tàn phá quê nhà Miền Nam
Nay thế hệ trẻ Việt Nam
Hãy hát lại lời ca ấy
Cùng đoàn kết chung lòng
Triệt hạ cho bằng được
Bọn thảo khấu giặc cờ đỏ
Trả lâi cho Thăng Long đất ngàn năm văn vật
Trả lại cho Huế sông Hương tình tứ
Trả lại cho Miền Nam
Phù sa Cửu Long, ruột ngọt phương Nam
Với tấm lòng mộc mạc, nhân hậu
Ngày xuân nơi đất khách quê người
Gã con dân xứ Thù
Tin tưởng vào vận mạng huy hoàng của Đất nước
Ngồi gõ nhịp đọc Bình Ngô Đại cáo:
“ Lấy Đại nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí nhân mà thay cường bạo “
“ Vận nước có lúc thịnh, lúc suy
Càn khôn hết bỉ rồi lại thái
Nền vạn thế xây nên vững chắc
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu “
...
Nguyễn Nhơn