TIN ĐẦU NĂM: NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ THỂ BỊ BẮT!

Tình thế hiện nay rất NGUY CƠ cho gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay phe cánh Hoa Nam do Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh... đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Các chức vụ Bộ 4 Triều Đình sẽ do Tập Cận Bình sắp đặt - Bất chấp tuổi tác, chức vụ Tổng Bí Thư sẽ do Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm thêm 2 năm đầu và Nguyễn Sinh Hùng kế tiếp 2 năm sau. 

Chức vụ Thủ Tướng và Chủ Tịch nước sẽ do Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc chia chác nhau - Đinh Thế Huynh tiếp tục làm Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Trung ương. 

- Tài liệu Tối mật báo cáo về nhân thân gia đình của Nguyễn Tấn Dũng cho Bộ Chính Trị được gửi cho trang 3 Sàm và Thùy Trang là do Trương Tấn Sang tiết lộ, gửi ra ngoài để nhờ đưa lên mạng làm nhục Nguyễn Tấn Dũng. 

Tình thế rất cấp bách cho Nguyễn Tấn Dũng tính bằng giờ. Nếu ông là người KHÔN NGOAN thì ông phải biết làm gì trong lúc nầy. 

Thùy Trang xin góp ý là Nguyễn Tấn Dũng nên đưa gia đình 3 đứa con trốn ra khỏi Việt Nam thật GẤP, hoặc ông phải làm một cuộc đảo chính trong lúc còn thế lực trong tay. 

Người KHÔN 10 năm có thể DẠI một giờ - LAO TÙ CỘNG SẢN đang chờ GIA ĐÌNH Nguyễn Tấn Dũng, cố lên trước khi quá muộn. 

Nếu ông Dũng lật đổ được Cộng Sản thì Nhân Dân Việt Nam sẽ BỎ qua hết những tội lỗi của ông đã làm và sẽ TẶNG thêm cho gia đình ông nhiều hơn những gì ông đang có, đó là MỘT SỰ TRI ÂN của 87 Triệu người! 

Sau nầy đất nước Việt Nam thoát khỏi CS, thoát Trung, Giàu Mạnh & Văn Minh, Dân Chủ & Tự Do thì tên của ông sẽ được ghi vào Lịch Sử của Tổ Quốc Việt Nam... Mãi Mãi... Hãy Trở Về Với Nhân Dân! 

(*) Nên nhớ rằng Nếu ông đảo Chánh Cộng Sản kịp thời thì Nhân Dân sẽ tràn xuống đường để hỗ trợ cho ông. Thế lực của Hoa Nam sẽ KHÔNG thể bằng sức mạnh của Nhân Dân Việt Nam được. 

Hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi Nguyễn Phú Trọng PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, cho rằng chức vụ TBT CẦM ĐẦU LÃNH ĐẠO chỉ có Người Miền BẮC được nắm quyền! 

NHÂN DÂN VIỆT NAM HÃY XUỐNG ĐƯỜNG NẾU CÓ ĐẢO CHÁNH XẢY RA!Nguyễn Thùy Trang

***

BÀN KẾ HOẠCH VỚI NT DŨNG: RÚT QUÂN VỀ MIỀN TÂY GẤP!
Kế hoạch ĐẢO CHÁNH này đã soạn rất kỹ từ nhiều năm cho nên RẤT KHÓ sai lệch. 

Nguyễn Tấn Dũng rút quân về Miền Tây để bảo toàn lực lượng vì Miền Bắc có nguy cơ là Quân Trung Quốc sẽ tràn sang để bảo vệ cho phe cánh Hoa Nam của Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc nầy, Đà Nẵng và Cao Nguyên, quân Trung Quốc đã có mặt rồi.

Quân của Nguyễn Tấn Dũng bắt buộc phải về Miền Tây và chỉ cần CẦM CỰ vài ngày thì người Việt Hải Ngoại sẽ vận động các nước TỰ DO hỗ trợ cho việc giải phóng toàn nước Việt Nam. 

Khi ông rút về Miền TÂY thì hãy vận động cho 10 triệu Dân Sàigòn xuống đường để hỗ trợ cho Quân ở Miền Tây Nam Bộ. 

- Nếu tình hình quá cấp bách thì giao vũ khí cho người Dân ở Sàigòn làm vòng đai bảo vệ Miền Tây khi quân Trung Quốc từ Miền Bắc tràn xuống. Quân đội VNCH còn rất nhiều ở SG, tuy tuổi đã cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn sắc bén, sẽ hỗ trợ cho cánh quân SG để giữ vững phòng tuyến.

Tại Miền Tây ông nên phát súng cho người dân Hòa Hảo và Cao Đài để hỗ Trợ thêm sức mạnh chiến đấu chống quân Trung Quốc. 

Khi Quân Đội giữ vững vòng đai SàiGòn trong một tháng thì chắc chắn nhân dân khắp nước sẽ đứng lên dẹp tan Quân Cộng Sản & Trung Quốc. 

Kế hoạch nhìn thấy mạo hiểm nhưng PHẦN THẮNG chắc chắn 100%, không thể sai lệch. 

(*) Hiện nay phe Trọng Lú đã CẤY nhiều Đảng Ủy Hoa Nam vào nắm quyền song song chỉ huy trong Quân Đội, ông phải loại TẤT cả các Đảng Ủy viên trước khi hành động. 

Nguyễn Thùy Trang