SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 2016 ( C )( Mt 2, 1-12)

  ĐẾN VỚI MUÔN DÂN, MUÔN NƯỚC
Lễ Hiển Linh là Lễ Ba Vua, nhưng từ ngữ Hiển Linh là chính xác nhất, bởi vì như tên gọi: Hiển :  Tỏ ra cho thấy, không che giấu, hiển nhiên , rõ ràng, minh bạch, không còn mù mờ. Linh: sự linh thiêng, sự mầu nhiệm, sự bất tử, sự thông suốt từ sự vô biên, hay còn gọi là thần thông quảng đại, ý chỉ Thiên Chúa.
Theo đó, Lễ Hiển Linh là Lễ Đấng Cứu Thế tỏ mình ra cho mọi dân, mọi nước. Nhưng, Ba vị đạo sĩ từ Phương Đông là những vị đại diện cho muôn dân, chứ không phải là Lễ của Ba ông vua nầy. Vậy, có thể gọi Lễ Hiển Linh là Lễ Chúa Giêsu tỏ minh ra cho muôn dân, hay là Lễ Giáng Sinh của dân ngoại, vì ngoài dân tộc Dothai là dân ngoại. Qua dân tộc Israel, Ơn Cứu Độ được ban cho mọi dân, mọi nước.
Theo đó, chúng ta thấy khởi đi từ Bài đọc I ( Is 60, 1-6), nói rất rõ rằng Giêrusalem sẽ được tỏa sáng. Ánh sáng từ đó sẽ được chiếu tỏa cho muôn dân, muôn nước. Mọi dân tộc sẽ nhờ đó mà được chiếu sáng. Một sự loan báo, Đấng Cứu Thế sẽ được thờ lạy từ khắp bốn phương.
Lời Tin Mừng ( Mt 2, 1-12) hôm nay, chúng ta thấy có ba ý chính:
  • Thứ nhất: Ngoài dân tộc Israel, chưa được ai nói cho biết về Đấng Cứu Thế. Chỉ có những nhà chiêm tinh, thiên văn học mới căn cứ vào các vì sao mà đoán thời vận.
-   Thứ Hai: Qua việc “Ngôi Sao Lạ” xuất hiện trên bầu trời, cho thấy sự kiện Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế là một sự kiện chân thật, khách quan,” điềm báo từ trời”. Ngay cả vị vua đương thời của Israel là Hêrôđê cũng không hề hay biết.
     -  Thứ Ba: Mang màu sắc chính trị và âm mưu toan tính hãm hại “Hài Nhi Giêsu” của Hê-rô-đê.
Qua đó, chúng ta thấy hành trinh cứu chuộc của Thiên Chúa làm Người thật cam go, đầy gian khó. Thiên Chúa khi hạ mình ở với nhân loại, để cứu chuộc nhân loại thì cũng phải gặp “trở ngại” từ phía nhân loại. Hài Nhi Giêsu trong một thân yếu đuối, nghèo khó, đơn độc không một cận vệ, không một quần thần, không có một tấc khí giới nào. Chúng ta thấy, một sự quan phòng hoàn toàn bởi Thiên Chúa.
Nhưng, cho thấy Thiên Chúa là ”Ánh Sáng”, ánh sáng thật theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy, không có gì có thể là lu mờ ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta thấy, từ ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời, cũng như ánh sao chiếu soi tận tâm hồn ba vị đạo sĩ. Tất cả, Thiên Chúa chỉ dùng ánh sáng. Ánh sáng dẫn đường đi, ánh sáng chiếu giọi trong tâm hồn, ánh sáng tác biệt, chận đứng bóng tối.
Như vậy, Thiên Chúa là Ánh Sáng, thì Ngài chỉ dùng ánh sáng là đủ, ánh sáng theo nghĩa nhìn thấy và ánh sáng theo nghĩa khôn ngoan. Vì, Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, vậy khôn ngoan chính là ánh sáng từ Thiên Chúa.
Theo đó, Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân, muôn tâm hồn. Điều nầy , nhiều lần Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai đi theo Ta sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”( Ga 8, 12 ; 12, 46); (Mt 4, 16).
Theo đó, Hiến Chế Tín Lý “Ánh Sáng Muôn Dân” ( Lumen Gentium) của Giáo Hội chỉ về Đấng Cứu Thế rất tuyệt vời.
Chúa Giêsu là ánh sáng, cũng như thân thể con người thà thua thiệt tất cả, mà có đôi mắt sáng, còn hơn giàu có mà đuôi mù, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ánh sáng của thân thể là hai con mắt, ánh sáng của tâm hồn là Đức Tin. Nguồn cội của Đức Tin là Áng Sáng của Đức Kitô.
Như chúng ta biết, ánh sáng sẽ tiêu diệt bóng tối, nhưng không bao giờ bóng tối tiêu diệt được ánh sáng.Vì vậy, Thiên Chúa là Ánh Sáng, mọi sự sáng đều do bởi Thiên Chúa mà ra. Nếu không có ánh sáng Đức Tin thì không thể đón nhận ân sủng đức tin được. Người không có ánh sáng, tâm hồn tối tăm, cho dù giàu có của cải vật chất. không có thứ của cải nào hơn ánh sáng, không có lãnh tụ trần gian nào vượt trên ánh sáng. Không có thể chế cũng như quyền lực nào trên trần gian mà vĩnh tồn bằng ánh sáng. Vâng, Thánh Gia trong hoàn cảnh đơn độc, yếu đuối, nhỏ bé, nhưng quyền năng từ ánh sáng bao phủ trên Thánh Gia, thì không có chi xâm hại.
Ánh sáng từ Ngôi Sao Lạ không phải chỉ đơn thuần là một vật thể bình thường, mà là “Ánh Sáng Cứu Độ” muôn dân bởi Thiên Chúa, thì làm sao thế lực nào dám tung hoành. Nơi Thiên Chúa không có kẻ thù, không có đối thủ, bởi vì, sức mạnh nào nhanh và mạnh bằng ánh sáng. Có vị vua nào , hoặc lãnh tụ nào khi mới được sinh ra đã cầm được khí giới để chống lại cái ác. Dù là cha truyền con nối, hay được bầu chọn để cầm quyền. Những kẻ ấy cũng chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng , những kẻ ấy vẫn được bao bọc bởi chân lý là ánh sáng từ Thiên Chúa.
Chúng ta thấy, dù cho âm mưu của Herode cũng không qua được Ánh Sao Lạ, bởi vì âm mưu của Herode là bóng tối. Bóng tối thì không thể thắng ánh sáng. Còn tâm hồn của Ba vị đạo sĩ là ánh sáng, thì không thể đi theo bóng tối.
Sự ly kỳ, sự lạ từ lễ Hiển Linh, cho thấy Thiên Chúa nhiệm mầu và nhân ái, toàn năng và nhẫn nại, thấu suốt và ôn hòa. Ánh Sao Lạ, là sự Hữu Hình bởi Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Sự xuất hiện cho mọi dân mọi nước, chứ không riêng cho dân tộc Israel, ơn Cứu Độ phổ quát. Mọi dân tộc sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ, vì ơn Cứu Độ sẽ triển nở trong Triều Đại Người.
Bài Đọc II ( Ep 3, 2- 3a; 5-6) nhất là 2 câu 5-6, thánh Phaolô nói rất rõ ràng: “ Mầu Nhiệm Mặc Khải là Tin Mừng Đức Giêsu – Kitô cho các dân ngoại đồng thừa hưởng với người Dothai.”
Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, Chúa đã tỏ mình cho dân ngoại được nhận biết Mầu Nhiệm Cứu Độ, một sự thông ban lạ lùng cho con người trong kế hoạch yêu thương từ Thiên Chúa. Xin Ánh Sao Lạ chiếu soi mọi tâm hồn bất chính, hầu cho họ biết trở lại nẻo chính đường ngay, vì Chúa là Ánh Sáng muôn đời vượt trên mọi ánh sáng ./. Amen
03/01/2016
P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN