Đọc Báo Vẹm 459 Ngày 11/1/2016


Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.