Đọc Báo Vẹm 457 Ngày 28/12/2015
Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.