Ngô Minh Hằng: GIỖ BỐ

GIỖ BỐ
(kính dâng Nghiêm Phụ - tặng các bạn đồng tâm cảnh)
 
 

Bố ơi, hôm nay giỗ Bố
Lòng con xa xót, bồi hồi
Thay con, ai đi thăm mộ ?
Thay con, ai đặt hoa tươi ?!
 
Con biết không người chăm sóc
Mộ sầu, tàn lạnh khói hương
Nhưng con vẫn chưa về được
Bởi quê còn lắm đoạn trường
 
Băm tám năm rồi Bố ạ
Từ ngày chia biệt thương đau
Con nay lạc loài xứ lạ
Xa quê nửa quả địa cầu !

Bố ơi, hẳn là Bố biết
Đứa con gái út Bố mà
Quốc thù còn trên đất Việt
Con còn trôi nổi, bôn ba
 
Đốt hương, chắp tay con nguyện
Hiển linh, xin Bố dắt dìu
Bố ơi, dòng đời dâu biển
Tình đời sóng gió cô liêu

Thuyền con đơn côi, bé nhỏ
Đêm đen, mưa bão mịt mùng
Con chờ đến ngày nắng tỏ
Và chờ một dáng Quang Trung

Con chờ roi thần, ngựa sắt
Hóa Giang đợi chứng lời nguyền
Cứu dân thoát vòng tay giặc
Rạng ngời hùng sử Rồng Tiên !

Và con sẽ về thăm Bố
Mừng ngày phục quốc thành công
Thắp hương, con ngồi bên mộ
Tỉ tê chuyện nước, chuyện lòng...
 

Ngô Minh Hằng