NẮNG CHIỀU


Vạt nắng chiều rơi đổ bóng dài
Chân em bước vội đến tìm Ai?
Men theo lối nhỏ hoa khoe sắc

Bước tới then hờ gió thoảng vai
Góc vắng bình yên Ngài vẫn đợi
Tình thân sâu lắng Chúa luôn cài
Mênh mông chữ ái duyên trời định
Giữ trái tim hồng chẳng nhạt phai.
Mariella_06.01.2016
Bài họa
TRỞ VỀ...
Nắng xuống hoàng hôn bóng đổ dài
Bâng khuâng lặng lẽ nhớ về Ai?
Giáo đường đông đúc cùng dâng lễ
Xóm đạo quây quần bạn sánh vai
Trí nguyện ngày xưa còn giữ mãi
Lòng mơ thuở ấy chẳng tàn phai
Năm Lòng Thương Xót Ngài mong đợi
Cửa Thánh Tình Yêu Chúa chẳng cài.
Trầm Hương Thơ_11.01.2016