Hình sinh hoạt trong những ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh Evry 2016

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử đồng hương
 
Khóa An Cư Kiết Đông năm nay (2016) tổ chức tại chùa Khánh Anh Evry từ ngày 4 đến 10 tháng 1 năm 2016.
Xin gởi đến chư Tôn Đức và con Phật tử đồng hương những hình ánh sinh hoạt trong những ngày
An Cư Kiết Đông tại
chùa Khánh Anh Evry 2016
: tụng kinh A Di Đà, Tác Pháp An Cư, Công Phu Khuya, Niệm Phật kinh hành, Bố Tát..... và đăng trong những trang nhà Quảng Đức – Hoa Vô Ưu và đạo hữu Minh Đăng.
Xin gởi đến chư Tôn Đức và con Phật tử đồng hương những hình ánh sinh hoạt trong những về chùa lễ Phật, tụng kinh và nghe thuyết giảng có chương trình kèm theo.