Chúc Mừng Năm Mới - Bonne Année 2016 / Giải-thưởng - Le Prix "TRẦN VĂN BÁ"

Voeux_2016s
                                                                                                                      


Giải-thưởng "Tinh-thần TRẦN VĂN BÁ" 2016
được trao cho Hòa Thượng Thích Thiện Minh
https://www.youtube.com/watch?v=gSbMbgbF9dM

     Văn-nghệ / Lễ Công-bố Giải-thưởng :
     “Tinh-thần Trần Văn   Bá” 2016
     Ai về xứ Việt (Minh Đức Hoài Trinh - Phan Văn Hưng) :
     https://www.youtube.com/watch?v=rwrilxc5x2Y

Hà Nội - 19.01.2016
Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
      https://youtu.be/K1ygqOCinjo
 
Hà Nội - 19.01.2016
Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hùng Tử-Sĩ Hải-Quân
      VNCH : https://youtu.be/AetiTI71zWk
 
Sàigòn - 19.01.2016
Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hùng Tử-Sĩ Hải-Quân      VNCH : https://youtu.be/qmTzKviZTio
Le Prix “TRAN VAN BA” 2016
a été remis au Vénérable Thích Thiện Minh
https://www.youtube.com/watch?v=gSbMbgbF9dMHà Nội - 19.01.2016
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste
https://youtu.be/K1ygqOCinjo

Hà Nội - 19.01.2016
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa et du sacrifice de
74 soldats de la RVN : https://youtu.be/AetiTI71zWk

Sàigòn - 19.01.2016
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa et du sacrifice de
74 soldats de la RVN : https://youtu.be/qmTzKviZTio

Trân-trọng kính mời / Cordiale Invitation
(xin mời lên www.dao-liege.org để xem bích-chương
Détails & afficheswww.dao-liege.org)

24.01.2016 : PARIS, 14g-18g
Hội Hải-Quân & Hàng-Hải V.N.C.H. tại Pháp
Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cộng Sản tại Pháp
Nhà Thờ Saint-Hyppolite, Salle 27
avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris - 14g-18g

30.01.2016 : KÖLN, 17g30
Tết Đống Đa - Xuân Dân Tộc - Bính Thân
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng Sản tại Köln
Hội Trường Heinrich-Heine- Gymnasium
Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim

31.01.2016 : MONTREAL, 10g30 – 18g30
Hội Chợ Tết
Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal
Centre Sportif Pierre Charbonneau, rue Viau 3000,
Montréal, Québec H1V313

13.02.2016 : MONCHENGLADBACH, 16g-24g
Mừng Xuân Bính Thân 2016
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng Sản tại Mönchengladbach
Mehrzweckhalle, Neuwerk Gathersweg 55, D-41066 Mönchengladbach

21.01.2016 : PARIS, 11g
Hội Chợ Tết
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris
Opéra de Massy, Place de France, 1, F-91300 Massy

27.02.2016 : LIEGE, 18g
Tết Bính Thân
Hội Người Việt Tự-Do tại Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

27.02.2016 : DIEGEM, 18g-02g
Tết Bính Thân
Trẻ Việt
Salle Savio, Stationsstraat, 275, B-1700 Dilbeek

28.02.2016 : BUSSY-ST-GEORGES, 12g-18g
Tết Bính Thân - Nouvel An Vietnamien
Hội Ái-Hữu Người Việt tại Bussy
Gymnase Maurice Herzog, Bld des Genêts, F-77600 Bussy-St-Georges
24.01.2016 : PARIS, 14h-18h
Association de la Marine de la RSVN en France
Collectif des Réfugiés Vietnamiens de France
Eglise Saint-Hyppolite, Salle 27
avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris - 14g-18g

30.01.2016 : KÖLN, 17h30
Nouvel An Vietnamien – Année du Singe
Association des Réfugiés Vietnamiens de Köln
Salle Heinrich-Heine- Gymnasium
Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim

31.01.2016 : MONTREAL, 10h30 – 18h30
Festival du Nouvel An Vietnamien
Communauté Vietnamienne de Montréal
Centre Sportif Pierre Charbonneau, rue Viau 3000,
Montréal, Québec H1V313

13.02.2016 : MONCHENGLADBACH, 16h-24h
Nouvel An Vietnamien
Association des Réfugiés Vietnamiens de Mönchengladbach
Mehrzweckhalle, Neuwerk Gathersweg 55, D-41066 Mönchengladbach

21.01.2016 : PARIS, 11g
Festival du Nouvel An Vietnamien
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
Opéra de Massy, Place de France, 1, F-91300 Massy

27.02.2016 : LIEGE, 18h
Nouvel An Vietnamien – Année du Singe
Association des Vietnamiens Libres de Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

27.02.2016 : DIEGEM, 18g-02g
Nouvel An Vietnamien – Année du Singe
Trẻ Việt
Salle Savio, Stationsstraat, 275, B-1700 Dilbeek

28.02.2016 : BUSSY-ST-GEORGES, 12g-18g
Tết Bính Thân - Nouvel An Vietnamien
Amicale des Vietnamiens de Bussy
Gymnase Maurice Herzog, Bld des Genêts, F-77600 Bussy-St-Georges
 
Lê Hữu ĐàoMartin Luther King

"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est l'indifférence des bons"