Cho Đỡ Tốn Cơm

Giáng Sinh xong rồi lại Tết Tây
Chưa kể tháng trước Tạ Ơn đây
Lao đao mệt nghỉ tưởng xong nợ
Giật mình, chợt Tết Ta đến ngày!


Cuối năm lễ hội sao liên miên
Hao sức, hao hơi, hao túi tiền
Quà cáp uống ăn tự rước họa
Lì xì sắm sửa kiết liền bên

Ai bảo có làm phải có chơi?
Suốt năm đã đứng giờ nên ngồi
Nghỉ ngơi dưỡng sức còn cày tiếp
Chu kỳ định sẵn sướng hay tội?

Chẳng biết dưỡng sức hay mệt thêm?
Một công hai nợ ký còm quèn
Vợ nhăn chồng nhó thua con chó
Xứ người phễnh bụng ấm chăn êm

Ngẫm lại chỉ trẻ con là ngon
Được quà được bạc cười tươi giòn
Nghỉ học ăn chơi vô tư lự
Đâu biết mẹ cha mặt méo, tròn?

Sang năm nhất định ta phải khôn
Mặc ai dè bỉu mặc ai lườm
Bao nhiêu lễ hội ta gom tất
Mệt một lần thôi, đỡ tốn cơm

Quang Dương

1/9/2016