BÁNH MÙA ĐÔNG

Bưng ly trà nóng trên tay
Lòng buồn nhớ lại những ngày rất xa:
Ngoài trời, gió lạnh, mưa sa
Mẹ hiền dậy sớm, pha trà, nấu cơm
Bếp đun bằng củi, rạ, rơm...
Cha ngồi nhấm nháp trà thơm hoa lài
Đêm đông, cửa đóng, then cài
Mẹ-Cha lấy rổ sắn (1) mài, vắt khô
Vo tròn cho đậu xanh vô
Bọc bằng lá chuối hơ khô (2) sẫm màu
Đun rơm, bánh chín rất mau
Vớt ra trên rổ, lót thau giữa bàn
Bánh ngon tình nghĩa nồng nàn
Nghe lòng ấm áp như làn hơi xông!
Sắn mài làm bánh mùa đông
Con ăn ấm bụng, gắng công học hành
...Giờ pha trà nóng vắt chanh
Buồn thương kỷ niệm ngày xanh đâu còn!
Miệng nhai bánh tráng nướng dòn
Nuốt vô, càng nhớ bánh tròn năm xưa...!

Đức Quốc, 30.8.99
Phan văn Phước
1. Sắn: khoai mì ở miền Nam.

2. Hơ khô: lá ướt, hơ qua trên lửa cho ''mềm'', gói không bị rách.