THIÊN TỬ CẬN KỀ: Lc 3, 10-18HÃY         mau tỉnh thức quay về
MAU        lên kẻo đã cận kề  hiểm nguy
TRỞ        về nẻo chính mà đi
LẠI           đây lãnh nhận thực thi phúc lành
TÌM          người nghèo đói cho ăn
VỀ            chia sẻ áo nệm chăn với người

CHÍNH    ta rao giảng Ngôi Lời
LÀ           Chiên Thiên Chúa vào đời sẽ chia      
THIÊN    Triều xét xử mai kia 
TỬ          thần sẽ đến ngày lìa thế gian  
CẬN       thân gia đạo Chúa ban
KỀ          bên ta có sẽ san vui buồn 
NƠI        nghèo ta có quên luôn
ĐÂY       luật Chúa phán là khuôn thước vàng

TÔI         đây đi trước dọn đàng
RỬA       người bằng nước nhẹ nhàng hối nhân 
BẰNG    lời khuyên giài ân cần 
NƯỚC   nguồn thanh tẩy hồng ân bởi Trời
HÔM      nay công bố giữa đời
NAY      tôi chỉ đáng là nơi người sửa sang

THÁNH  Danh Con Chúa Thiên Đàng
THẦN     Linh chí ái cao quang vô cùng
LẤY        lời phân xử thủy chung
LỬA        kia thanh tẩy muôn trùng sạch trong
RỬA        linh hồn trắng tinh ròng
THAY      đi tôi lỗi trong lòng vương mang
CHÍNH    Danh  Thiên Tử huy hoàng                   
NGÀI       là cửa ngõ Thiên Đàng cho ta

13.12.2015