Đọc Báo Vẹm 456 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ tráchĐọc Báo Vẹm 456 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.