MỪNG CHÚA GIÁNG SINHĐÊM             đông buốt giá đất trời
LINH             hồn mong mỏi thoát đời tội khiên
THIÊNG       liêng tĩnh lặng khắp miền 
GIỮA            Bê lem vắng bò chiên ngoài đồng
ĐẤT              Giu đê gió mênh mông
TRỜI             sai Thiên Tử cảm thông phận đời

CHÚA           luôn thương đến loài người
CON              Người cũng chính Ngôi Lời cứu nhân
XUỐNG        đây chuộc tội thế trần
THẾ               gian hiểu được phúc phần hay không?
CỨU              ta khỏi kiếp diệt vong
ĐỜI                ta ai hiểu nổi lòng Thiên Cao?
TỘI                ta ta xóa được sao?
NHÂN            tâm tự xét khi nào cho minh?   


NỬA              mê nửa tỉnh cầu kinh
ĐÊM              đông lãnh lẽo Chúa sinh xuống đời
TRÀN            lan tình tú muôn nơi
NGẬP            trong hạnh phúc hòa lời ngợi ca
HỒNG           lên Ánh Sáng chan hòa
ÂN                 tình Trời- Đất bao la ơn lành

VANG           vang dội giữa tầng xanh
LÊN              cao cao mãi lời thành tán dương
TIẾNG           loa loan báo vọng trường
HÁT              khen mừng Đấng Quân Vương cứu đời
THIÊN          Thần loan báo Ngôi Lời
THẦN            Linh Thánh Ái thương người trần gian
NGỢI            khen Thiên Chúa vô vàn
KHEN            ca danh Thánh muôn ngàn thương con.

 
Noel-2015_Trầm Hương Thơ
http://tramhuongtho.blogspot.com/