HÃY VỀ THUẬT LẠI QUANG VINH: Lc 7, 19-23


 

Gioan cho gọi hai người
Trong hàng môn đệ đem lời đến thưa:
Ngài là Đấng phải đến chăng?
Hay còn đợi Đấng toàn năng khác nào?

Ngay khi họ mở lời chào
Giêsu đang chữa biết bao nhiêu người
Ngài liền nghiêm nghị trả lời
Các ông nhìn thấy tận nơi mắt mình

Hãy về thuật lại công minh
Những điều đã thấy thật tình ra sao
Bao người được khỏi thế nào
Người câm biết nói lời chào tạ ơn

Người điếc nghe tiếng hát đờn
Người phung sạch sẽ da trơn mặn mà
Người què nhảy điệu sam ba
Người chết sống lại hoan ca tưng bừng

Kẻ nghèo nghe giảng Tin Mừng
Đông tây kim cổ chưa từng xảy ra
Tất cả là ở nơi Cha
Thánh Thần tác hợp cùng Ta mà thành

Hãy về thuật lại cho nhanh
Phúc thay ai biết trung thành ý Cha
Ai không vấp ngã mới là
Đức tin vượt thắng gian tà mới tinh

Nhiều người đã được phục sinh
Hãy về thuật lại quang vinh của Ngài.

Trầm Hương Thơ
16.12.2015

"Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy".