HÃY ĐẾN VỚI TA: Mt 11, 28-30

HỠI               con mau bước về nhà
AI                  hơn Cha nữa để mà cậy nương.
KHỐN           thay! những kẻ vô lương
KHỔ              sầu đeo mãi con đường xấu xa
LẦM              sai lạc bước qúa đà
THAN            thân trách phận lời tà vô tâm

LÒNG            Cha tha thứ lỗi lầm
THƯƠNG      con lạc bước Thánh Tâm xé lòng
XÓT               đau quặn thắt từ trong
CHÚA            giang tay mãi mỏi mong con về
THƯƠNG      thay từ ái Gia Vê
BAN               cho ai lạc bến mê, con đường
DỊU                thay tình Chúa vô thường
DÀNG           êm ôm kẻ hoàn lương về nhà 

"NĂM             Lòng Thương Xót Chúa Cha"
THÁNH        Tâm từ ái ban ra cho đời 
MỞ                toang cửa đón con người
CỬA              "Ơn Toàn xá" xinh tươi đón chào
DẪN              ta vào chốn thanh tao
ĐÀNG           đi thăng tiến nâng cao cõi hồn 

TÌNH            thương Thiên Chúa chí tôn
NGÀI            luôn tha thứ ôn tồn ủi an
ÊM                đềm chí ái khuyên can
ÁI                  nhân tình Chúa vô vàn sâu xa
AN                vui trở bước về nhà 
NHÀN          cư khi ở bên Cha nhân lành
MUÔN         đời chân lý cao xanh 
"NĂM          LÒNG THƯƠNG XÓT" ơn lành Chúa ban.

Trầm Hương Thơ 09.12.2015
PHÚC ÂM: Mt 11, 28-30  "Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".