Danh sách trên 300 Cán Bộ CSVN có tài sản vài trăm triệu Mỷ Kim

CSVN tham nhũng kinh khũng như vầy mà quý vị còn nói chuyện chống tham nhũng. Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.


Phan Văn Khải và con trai
Thủ tướng chính phủ và con
trên 2 tỷ USD
Nguyễn Thị Xuân Mỹ
Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát
417 triệu USD
Thích Trí Tịnh
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP
250 triệu USD
Lê Đức Anh
Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN
2 tỷ 215 triệu USD
Trần Đức Lương
Chủ tịch nhà nước
2 tỷ 100 triệu USD
Đỗ Mười
Cựu Tổng Bí Thư CSVN
1 tỷ 90 triệu USD
Nguyễn Tiến Dũng
Đệ nhát Phó Thủ Tướng
1 tỷ 780 triệu USD
Nguyễn Văn An
Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN
1 tỷ 70 triệu USD
Lê Khả Phiêu
Cựu Tổng Bí Thư Đảng
1 tỷ 430 triệu USD
Nguyễn Mạnh Cầm
Phó Thủ Tướng
1 tỷ 350 triệu USD
Võ Văn Kiệt
Cựu Tổng Bí Thư Đảng
1 tỷ 15 triệu USD
Nông Đức Mạnh
Chủ Tịch Quốc Hội
1 tỷ 143 triệu USD
Phạm Thế Duyệt
Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng
1 tỷ 773 triệu USD
Trần Ngọc Liễng
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
900 triệu USD
Hoàng Xuân Sính
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
784 triệu USD
Lý Ngọc Minh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
750 triệu USD
Nguyễn Đình Ngộ
Chủ tịch UBMTTQ
656 triệu USD
Võ Thị Thắng
Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN
654 triệu USD
Ma Ha Thông
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
590 triệu USD
Nguyễn Đức Triều
Chủ tịch TW Hội Nông dân VN
590 triệu USD
Trần Văn Quang
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN
587 triệu USD
Nguyễn Đức Bình
Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM
540 triệu USD
Vương Đình Ái
Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN
512 triệu USD
Hoàng Thái
Thường trực Đoàn Chủ tịch
500 triệu USD
Nguyễn Thị Nữ
Chủ tịch UBTW MTTQVN
500 triệu USD
Nguyễn Tiến Võ
Uỷ viên UBTW MTTQVN
469 triệu USD
Nguyễn Văn Huyền
Nhân sĩ thành phố HCM
469 triệu USD
Nguyễn Xuân Oánh
Kinh tế Thành phố HCM
469 triệu USD
Phạm Thị Trân Châu
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
469 triệu USD
Thích Thiện Duyên
Giáo hội Phật giáo QN ĐN
469 triệu USD
YA Đúc
uỷ viên UBTW MTTQVN
469 triệu USD
Hà Học Trạc
Chủ tịch UBTW MTTQVN
400 triệu USD
Hoàng Quang Đạo
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
390 triệu USD
Lê Hai
Tổng cục chính trị QĐNDVN
390 triệu USD
Lê Truyền
Uỷ viên Ban Thường trực
390 triệu USD
Lý Quý Dương
Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang
390 triệu USD
Phạm văn Kiết
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
390 triệu USD
Vương Đình Bích
Uỷ viên UBTW MTTQVN
390 triệu USD
Trần Đông Phong
Thường trực UBTƯMTTQVN
387 triệu USD
Trần Văn Đăng
Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký
364 triệu USD
Hoàng Đình Cầu
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Lý Chánh Trung
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Ngô Bá Thành
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Trương Thị Mai
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
300 triệu USD
Hồ Đức Việt
Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS
287 triệu USD
Lâm Công Định
Uỷ viên UBTW MTTQVN
287 triệu USD
Ngô Gia Hy
Uỷ viên UBTW MTTQVN
287 triệu USD
Trần Văn Chương
Chủ tịch Hội người Viẹt Nam
287 triệu USD
Trương Văn Thọ
Bác sỹ, dân tộc Chăm
287 triệu USD
Đỗ Duy Thường
Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật
280 triệu USD
Đỗ Tấn Sỹ
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
280 triệu USD
Lê Văn Triết
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
280 triệu USD
Lương Tấn Thành
Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai
280 triệu USD
Nguyễn Phúc Tuần
Uỷ viên UBTW MTTQVN
280 triệu USD
Phạm Thị Sơn
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
280 triệu USD
Lê Bạch Lan
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
auto triệu USD
Nguyễn Văn Vi
Uỷ viên UBMTTW
auto triệu USD
Trần Thoại Duy Bảo
Uỷ viên UBTW MTTQVN
auto triệu USD
Vũ Oanh Lão
thành cách mạng
auto triệu USD
Nguyễn Thị Nguyệt
Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre
264 triệu USD
Bùi Thái Kỷ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
257 triệu USD
Hoàng Hồng
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
257 triệu USD
Lưu Văn Đạt
Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam
257 triệu USD
Nguyễn Công Danh
T P. Hồ Chí Minh
257 triệu USD
Nguyễn Túc
Uỷ viên Ban Thường trực
257 triệu USD
Nguyễn Văn Bích
Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước
257 triệu USD
Hoàng Việt Dũng
Giám đốc Công ty TNHH
256 triệu USD
Phan Quang
Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT
256 triệu USD
Vưu Khải Thành
Tổng công ty hữu hạn BITIS
256 triệu USD
Cao Xuân Phổ
Viện Đông Nam Á
254 triệu USD
Chu Văn Chuẩn
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
254 triệu USD
Đăng Thị Lợi
Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều
254 triệu USD
Hoàng Văn Thượng
Đại tá, Anh hùng quân đội
254 triệu USD
Lê Quang Đạo
Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
254 triệu USD
Lợi Hồng Sơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
254 triệu USD
Lý Chánh Trung
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
254 triệu USD
Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Nguyễn Kha
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Nguyễn Văn Hạnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
254 triệu USD
Nguyễn Văn Vĩnh
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Đinh Thuyên
Chủ tịch hội người mù Việt Nam
250 triệu USD
Đoàn Thị ánh Tuyết
Thượng tá, Anh hùng quân đội
250 triệu USD
Lê Thành
Phó Chủ tịch Thường trực
250 triệu USD
Mùa A Sấu
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
250 triệu USD
Trần Kim Thạch
Uỷ viên UBTW MTTQVN
250 triệu USD
Lê Ngọc Quán
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú
249 triệu USD
Nguyễn Quang Tạo
Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình
249 triệu USD
Nguyễn Văn Thạnh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
249 triệu USD
Thào A Tráng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
249 triệu USD
Trần Khắc Minh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
229 triệu USD
Lê Minh Hiền
Thường trực UBTƯMTTQVN
215 triệu USD
Hà Thị Liên
Thường trực UBTƯMTTQVN
214 triệu USD
Ama Bhiăng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Âuu Quang Cảnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Bế Viết Đẳng
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Đàm Trung Đồn
Đại học Tổng hợp Hà Nội
200 triệu USD
Đặng Đình Tứ
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đặng Ngọc Bân
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đinh Công Đoàn
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đinh Gia Khánh
Viện Văn học dân gian
200 triệu USD
Hà Phú An
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Hoàng Đức Hỷ
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Lâm Bá Châu
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
200 triệu USD
Lê Văn Tiếu
Việt kiều tại CHLB Đức
200 triệu USD
Lương Văn Hận
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Nguyễn Văn Tư
Chủ tịch Hội Công Thương
200 triệu USD
Phùng Thị Hải
Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản
200 triệu USD
Rơ Ô Cheo
Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai
200 triệu USD
Sầm Nga Di
Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An
200 triệu USD
Thích Đức Phương
Thừa Thiên Huế
200 triệu USD
Thích nữ Ngoạt Liên
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Trần Hậu
TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên
200 triệu USD
Triệu Thuỷ Tiên
Dân tộc Nùng
200 triệu USD
Trương Nghiệp Vũ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Trương Quốc Mạo
Chủ tịch Hội nông dân
200 triệu USD
Ung Ngọc Ky
Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ
200 triệu USD
Vũ Đình Bách
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Mong Văn Nghệ
Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An
197 triệu USD
Đinh Xông
Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi
190 triệu USD
Lê Công Tâm
Phó Chủ tịch Thường trực
190 triệu USD
Mấu Thị Bích Phanh
Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận
190 triệu USD
Nguyễn Ngọc Minh
Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế
190 triệu USD
Phan Hữu Phục
Cao đài Tiên thiên
190 triệu USD
Trần Thế Tục
Uỷ viên UBTW MTTQVN
190 triệu USD
Hoàng Mạnh Bảo
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Uỷ viên UBTW MTTQVN
187 triệu USD
Phạm Hồng Sơn
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Phan Hữu Lập
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Thái Văn Năm
Phật giáo Hoà hảo
187 triệu USD
Trần Văn Tấn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
187 triệu USD
Vi Văn ỏm
Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La,
187 triệu USD
Bùi Thị Lập
Uỷ viên UBTW MTTQVN
184 triệu USD
Kpa Đài
Uỷ viên UBTW MTTQVN
184 triệu USD
Lê Văn Hữu
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên
184 triệu USD
Nông Quốc Chấn
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
184 triệu USD
Phạm Khiêm Ich
Viên Thông tin KHXH
184 triệu USD
Phạm Thanh Ba
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
184 triệu USD
Từ Tân Vũ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
184 triệu USD
Viễn Phương
Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ
184 triệu USD
Nguyễn Ngọc Thạch
Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết
180 triệu USD
Trương Hán Minh
Người Hoa TP. Hồ Chí MInh
180 triệu USD
Bùi Xướng
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
157 triệu USD
Trần Đình Phùng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt
157 triệu USD
Hồ Ngọc Nhuận
Uỷ viên UBTW MTTQVN
156 triệu USD
Phan Huy Lê
Uỷ viên UBTW MTTQVN
156 triệu USD
Nguyễn Thống
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
154 triệu USD
Trần Minh Sơn
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
154 triệu USD
Vũ Duy Thái
Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn
154 triệu USD
Chu Phạm Ngọc Sơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Đỗ Hoàng Thiệu
Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN
150 triệu USD
Dương Nhơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Huỳnh Cương
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Mai Thế Nguyên
Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy
150 triệu USD
Ngô Minh Thưởng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
150 triệu USD
Nguyễn Ngọc Sương
Đại học Tổng hợp Thành phố
150 triệu USD
Nguyễn Văn Diệu
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
150 triệu USD
Phạm Ngọc Hùng
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Thượng thơ Thanh
HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh
150 triệu USD
Trần Đức Tăng
Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo
150 triệu USD
Trần Phước Đường
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Lê Đắc Thuận
Giám đốc điều hành Cty VANOCO
107 triệu USD
Nguyễn Đức Thành
Chủ tịch Ban điều hành CLB
107 triệu USD
Trần Mạnh Sang
Uỷ viên UBTW MTTQVN
107 triệu USD
Amí Luộc
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Bùi Thị Lạng
Thành phố Hồ Chí Minh.
100 triệu USD
Danh Nhưỡng
Dân tộc Khơ me
100 triệu USD
Đào Văn Tý
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Đồng Văn Chè
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Hà Den
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Hồ Phi Phục
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Hoàng Kim Phúc
Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành
100 triệu USD
Kim Cương Tử
UBTW MTTQV
100 triệu USD
Lê Ca Vinh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Lý Lý Phà
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Hữu Hạnh
Nhân sỹ Thành phố
100 triệu USD
Nguyễn Lân
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
100 triệu USD
Nguyễn Lân Dũng
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
100 triệu USD
Nguyễn Minh Biện
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Phước Đại
Luật sư TP. Hồ Chí Minh
100 triệu USD
Nguyễn Tấn Đạt
Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang
100 triệu USD
Nguyễn Thành Vĩnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Thị Liên
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Nguyễn Thiên Tích
Chủ tịch hội y học cổ truyền VN
100 triệu USD
Nông Thái Nghiệp
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Phùng Thị Nhạn
Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM
100 triệu USD
Sùng Đại Dùng
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Trương Quang Đạt
Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú
100 triệu USD
Tương Lai
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Vũ Mạnh Kha
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội
100 triệu USD
Hà Thái Bình
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
56 triệu USD
Nguyễn Văn Đệ
Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng
56 triệu USD
Trần Bá Hoành
Uỷ viên UBTW MTTQVN
56 triệu USD
Võ Đình Cường
Uỷ viên UBTQ MTTQVN
56 triệu USD
Cù Huy Cận
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN
50 triệu USD
Lê Khắc Bình
Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
50 triệu USD
Huỳnh Thanh Phương
ủy Quân sự thành phố Cần Thơ
32 triệu USD
Hồ Xuân Long
Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị
15 triệu USD

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :
“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.

“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.

"Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”

Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :
"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng".

"Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.

"Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.

"Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.

"Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.

- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)
- Trần Đức Lương:
Chủ tịch nước CHXHCNVN
tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK
- Phan Văn Khải:
Thủ tướng chính phủ,
gia đình có 6 khách sạn ở Saigon,
tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.
- Nguyễn Tấn Dũng:
Đệ 1 Phó Thủ tướng
tài sản 1 tỉ 480 triệu MK
- Nguyễn Mạnh Cầm:
Phó Thủ tướng
tài sản 1 tỉ 150 triệu MK
- Phạm Thế Duyệt:
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
tài sản 1 tỉ 173 triệu MK
- Tướng Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Quốc Phòng

tài sản gồm có 10 tấn vàng
và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.
- Trương tấn Sang
Chủ tịch UB Kinh tế TƯ Đảng CSVN
tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.

Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:
"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:
Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh
hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;
Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười
2 tỉ USD
Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà
2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng
Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
500 triệu USD
Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương
2 tỉ USD
Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải
hơn 2 tỉ USD
Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng
hơn 1 tỉ USD
Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
1,3 tỉ USD
Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An
hơn 1 tỉ USD
Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống
500 triệu USD
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm
hơn 1 tỉ USD
Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu
hơn 1 tỉ USD

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”

Theo Cánh Thép / 2015-12-20