Cuộc đời con là Mùa Vọng, Mẹ ơi!

Kính thưa Bà Con,
Hai người bạn thân (cùng lớp với tôi), nay là đôi Uyên-Ương, Phật Tử thuần thành, vừa gởi cho tôi bài TRỜI CAO do ''Ban Tam Ca Áo Đen Mục Tử'' trình bày và bài CAO CUNG LÊN, nghe thật cảm động!
Vừa thưởng thức hai Thánh Ca ấy, vừa rươm rướm nước mắt, tôi nghĩ rằng đời mình là Mùa Vọng, ''Mùa mang Thánh Giá phần nhẹ'' để theo Chúa Cứu Thế lên đồi Golgotha, đi bên Mẹ trên ''Đường Khổ Nạn'' của Chúa Giêsu và ''đứng kề Mẹ'' mà nghe Chúa trối, rồi rước Mẹ về ở với mình để, mỗi ngày đêm, thưa chuyện trực tiếp với Ngài và phó thác tất cả ''cho'' Ngài như trong lời ca mà tôi tìm (trên mạng) không ra: ''Giờ đây, con đến phó thác lòng hèn con với tình mến thương. Cho con nương thân bên Mẹ. Đời con hạnh phúc chan hòa! Thuyền con nơi thế lênh đênh, được Mẹ đưa hướng và đỡ, nâng, lướt sóng, cuốn gói căng buồm, bình an tới Bến Quê Trời!

Mẹ ôi, giờ đây, biết dâng gì vì chưng đời con quá đơn hèn! Này linh hồn con, tâm trí con, bao quan năng trong thể xác, xin phú giao cho lòng Mẹ, như chứng con yêu Mẹ nhiều. Nguyện xin Mẹ thương bênh đỡ, khẩn giữ gìn, chở che luôn mãi!''
Xin kính mời Bà Con
nghe:
1- Tam Ca Áo Đen Mục Tử và Ca Đoàn...:
và đọc thơ:
AVE MARIA MÙA VỌNG

Đang là Mùa Vọng, Mẹ ơi!
Con dâng lên Mẹ những Lời Thánh Ca
Chào ''Gratia Plena!''
''Thánh Danh Mới ấy'' tức là: Hồng Ân!
Mẹ sinh ''Thiên-Chúa-cứu'' trần:
''đọa đày, tội lỗi, vong ân, bạc tình...!''
Đang là Mùa Vọng Giáng Sinh,
con ca ngợi Mẹ: Nữ Trinh trọn đời!
Êlidabét ngỏ lời
tôn vinh Danh Mẹ tuyệt vời, vô song
bởi vì ''Thiên-Chúa-Quan-Phòng''
giữ gìn Thân Xác, Cõi Lòng Khiết Trinh
của ''Eva Mới'' điển hình:
''Đồng-Công-Cứu-Chuộc dân tình lầm than!''
Mẹ là ''Ân Sủng Chứa Chan''
giúp con thoát cảnh Satan đè đầu!
Mẹ là ''Dòng Suối Nhiệm Mầu
thông ban Ơn Chúa'' ngõ hầu ''người tin''
vâng nghe Lời Chúa và xin
''được làm con Mẹ'', lòng tin vững vàng:
Mẹ là ''Mẫu Hậu Thiên Đàng''
nhìn con lâm cảnh ngổn ngang lắm bề,
giúp con lên tới Can-vê,
bước theo chân Mẹ, dù tê tái lòng,
vẫn tin Lời Chúa Quan Phòng:
''Gieo bằng nước mắt, gặt trong lời ca!''
Chào ''Gratia Plena!'',
ngước trông lên Mẹ, lệ sa xuống sàn...
Mẹ ơi, ''Thập Giá Chúa ban''
là ''Ơn quý báu vô vàn'' cho con!

Đức Quốc, Mùa Vọng, 10.12.2014

Đaminh Phan văn Phước

Xin mời nghe:

1- Kiệt tác, có ghi chữ Latinh: Hail Mary (latin) Ave María - YouTube

2- Ms. Helene Fischer - Ave Maria (German) Mut Zum Gefühl ... bằng tiếng Đức (Chữ ''heute'' được hát và viết thành: heut' .) Nếu không còn Link ấy (vì quá lâu ngày, có thể sao lại hàng chữ (đã nêu), cho vào máy thì sẽ thấy một số Links có thể nghe được cô Helene Fischer hát.