ĐẠO CHÚA LÀ ĐẠO TÌNH THƯƠNG : Mt 11, 16-19
 
 
Làm sao bít được miệng đời
Chín người mười ý đủ lời chê bai
Gioan giảng chúng chê hài
Đã ngu lại thích khoe tài khổ thay!

Lời ngay chúng bảo rằng say
Ăn chay chúng bảo lão này qủy vương
Ăn uống giống như người thường
Chúng cười nhạo báng là phường tham ăn

Suốt ngày như lũ chó săn
Tò tò theo dõi soi xăm đủ điều
Hầu như từ sáng đến chiều
Bám theo sát gót loài yêu tinh lỳ

Thôi thì chấp chúng làm chi
Loài vô tích sự lợm lì kiếm ăn
Làm sao hiểu được thiện căn 
Chấp chi lũ ngợm chó săn quanh mình

Sống cho có nghĩa, có tình
Giống như Lời Chúa khuyên mình hôm nay
Sống sao cao thượng mới hay
Gương lành để chúng biết quay trở về 

Thế gian mờ ảo u mê
Ba thù vây bủa nặng nề lắm thay!
Lời ngay lẽ phải gương bày
Sống cho xứng đáng từng ngày làm gương

Đạo Chúa là đạo tình thương
Để cho kẻ dại biết đường noi theo
Khi sang hay lúc khó nghèo
Đời người ngắn ngủi bay vèo là xong

Phước cho ai có tâm lòng
Sống luôn có Chúa ở trong tâm hồn
Đấy là kho báu ơn khôn
Mở ra cánh cửa trường tồn muôn năm.

Trầm Hương Thơ
11.12.2015