SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII ( B ) ( Mc 13, 24 -32)

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
                                                 MINH CHỨNG ĐỨC TIN BẰNG MÁU ĐÀO
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,  Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII hôm nay không mang ý nghĩa trực tiếp về việc phúc “ Tử Đạo”, nhưng mang ý nghĩa về ngày “phán xét”, ngày tận thế, ngày mà mọi người phải đối diện với sự chung thẩm. Vâng, chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII hôm nay là Chúa Nhật III của tháng các linh hồn.
Khởi đi từ bài đọc I ( Đn 12, 1-3) cho chúng ta ý nghĩa về ngày phục sinh, tức xác loài người ngày sau sống lại. Vâng, đây là yếu tố quyết định để nói lên niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng , hằng hữu.
Yếu tố tử đạo hay chết vì đạo không phải vô lý, hay ngẫu nhiên mà thành, mà là được đúc kết bởi đức tin.
Đức Kitô Vị Tử Đạo tiên khởi của Tân Ứơc đã minh chứng điều đó. Người là Vị chung thẩm , đồng thời là lý đoán của nhân gian, nhưng, từ sứ mạng Ngôi Lời, Người đã vâng Lời cho đến chết và chết trên Thập Gía.
Như vậy, đoàn đoàn, lớp lớp những ai bước theo Đức Kitô, đều mong muốn trở nên như Thầy của mình. Nhưng, việc Tử Đạo theo nghĩa đen không phải là một diễm phúc đại trà, mà là một “ ơn gọi” đặc biệt. Để dành cho những ai muốn đồng hình, đồng dạng như Ngôi Lời của Thiên Chúa. Bởi, nên thánh không phải dễ , nhưng thánh TỬ ĐẠO thì khó hơn.
Vâng,  kính thưa quý vị, tình yêu đáp trả tình yêu. Khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, thì sức mạnh tinh thần sẽ lướt thắng than xác mỏng giòn của chúng ta. Thánh giá không phải là sự yếu nhược, mà là sức mạnh thần linh. Trang sử tử đạo trong Thánh Kinh là bài ca hùng hồn cho hậu thế. Các ngài đã dùng cái chết để minh chứng tình yêu đối với Đấng Tạo Thành.
Trang sử các thánh tử đạo Việt Nam đã dùng cái chết để trung thành với tình yêu Đấng Cứu Chuộc, sự trung tín để minh chứng có Thiên Chúa thật.
Làm sao trong giây phút cam go nhất, các ngài đã kiên định từ chối tất cả để chọn lấy một mình Đức Kitô. Phúc Tử Đạo không dành riêng cho các mục tử , mà là cho tất cả những ai muốn minh chứng tình yêu Đức Kitô.
Bởi vì Bài đọc II hôm nay ( Dt 10, 11 -14. 18) thánh Phaolo cho chúng ta biết một Vị Thượng Tế tối cao là Đức Kitô, Người có quyền xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta qua cuộc Tử Nạn của Người. Như vậy, các thánh Tử Đạo nói chung, và Việt Nam nói riêng là một sự đáp trả tình yêu đối với Thiên Chúa qua Đức Kitô.
Tử Đạo không có nghĩa là ” đạo chết “ mà là chết vì đạo. Vâng, chết là một sự kết thúc, sau khi mở đầu bằng một sự sống bởi Đấng tạo thành. Nhưng, chết lại là một sự sống mới trong Đấng Cứu Chuộc. Như vậy, sự chết trong đức tin không còn là một sự chấm hết, mà là một sự bắt đầu.
Với ý nghĩa đó, chúng ta thấy, sự chết dù kinh khủng đến đâu cũng phải nhường bước cho sự sống mới bất diệt trong Đấng Cứu Chuộc Giêsu – Kitô.
Có nhiều gương phúc Tử Đạo không thể kết thúc nhanh chóng, mà là kéo dài  theo thời gian nào đó, thật kinh khủng. Nhưng, hạt giống Đức Tin đã nảy mầm trong họ, để khi “ tiếng gọi “ của tình yêu cất lên thì những giọt Máu Đào xướng lên đáp trả.
Thiên Chúa là tình yêu  của muôn điệu cung đàn, vì vậy, muôn tâm hồn của các thánh Tử Đạo cũng vang lên khúc hòa tấu bởi một nhạc trưởng chính là Đức Kitô. Vì vậy, phúc Tử Đạo hoàn toàn khác với những cuộc thánh chiến, hay chiến tranh vệ quốc, chiến tranh giành độc lập như các quốc gia, mà là một bản hùngg ca của sự tha thứ , sự hòa bình. Bởi vì, ở đâu có tinh yêu thì ở đấy có Thiên Chúa, ở đâu có Thiên Chúa thỉ ở đấy có ân sủng, ở đâu có ân sủng, thì ở đấy có bình an.
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã làm Người để minh chứng tình yêu nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành, hầu cứu chuộc lại con người sa ngã. Vì vậy, Người đã treo mình cứu chuộc nhân gian, để ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, và những ai đã dâng mình đáp trả hầu bước theo Thập Gía của Người, thì họ được gọi là “ Con Thiên Chúa”./. Amen
Nguyện xin các thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bàu trên Thiên Quốc cho con cháu còn dưới thế gian được vững lòng cậy trông nơi Thiên Chúa./. Amen
15/11/2015

P.TRÂN ĐÌNH PHAN TIẾN