SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII TN ( B ) ( Mc 12, 38 -44)

 ĐỒNG XU CỦA BÀ GÓA NGHÈO
Thưa quý vị, thưa các bạn lời Chúa Chúa Nhật 32 TN hôm nay là Chúa nhật thứ 2 của tháng các Linh Hồn.
Vậy, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta ý nghĩa gì ? Thưa, chúng ta là những kẻ tội lỗi, có nghĩa là chúng ta nghèo nàn về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nếu chúng ta biết cho đi chính mình, dù nghèo, nhưng nếu, chúng ta biết tin tưởng vào Đức Kitô, sống theo Tin Mừng, thì chúng ta sẽ giàu có ân sủng trước mặt Thiên Chúa.
Vâng, đi vào Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể chia sẻ mấy suy tư sau :
  • Một là : Tinh thần quảng đại của bà góa nghèo
  • Hai là : Biết cho đi hơn là biết đón nhận.
  • Ba là : Sự cho đi bao giờ cũng có lãi.
  • Bốn là : Sự cho đi chính mình, chứ không phải cho đi vì của cải.
Vâng , Trước khi chỉ dạy cho các môn đệ về tấm gương của bà góa, Chúa Giêsu đã chỉ trích những thầy luật sĩ, biệt phái người Do-thái, về thái độ đối lập của họ đối với Thánh Kinh , điều mà họ cho là đặc quyền của riêng họ. Thái độ nầy, đáng bị phê phán, vì họ nói mà không làm. Có thể , họ làm theo cách của họ , như thùng rỗng kêu to. Họ làm bác ái, hay dâng cúng vào đền thờ với số tiền dư thừa. Vì  hình thức hơn là tấm lòng.
Vâng, “đồng tiền nối liền khúc ruột “. Qúy trọng đồng tiền không có tội, sử dụng đồng tiền đúng mục đích lại là điều nên làm. Vì, đồng tiền, ngoài công sức chúng ta kiếm được tuy nhìn thấy trực tiếp, nhưng gián tiếp Thiên Chúa đã ban cho chúng ta làm ra đồng tiền. vì thế, việc phung phí tiền của mới chính là tội lỗi. Nhưng, nếu sử dụng đồng tiền như những luật sĩ. Kinh sư Do-thái, thì chắc chắn sẽ bị lên án.
Như vậy, theo đó ý nghĩa Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta một tinh thần quảng đại về việc sử dụng đồng tiền. Tục ngũ Việt Nam có câu : ” Cách cho quý hơn của cho “. Không phải cho nhiều, mới là quý. Mà là cách cho như thế nào. Cách “cho“ một cách chia sẻ, hay cách “cho” bố thí. Cho đi “ nhiều “ hay “ ít “ chính là hệ tại ở việc trường hợp cụ thể của người cho. Vâng, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Người và cho chúng ta một bài học triết lý sâu sắc, có thật, không phải dụ ngôn. Một sự thâm thúy cao siêu, khi Chúa chỉ cho các mộn đệ và giải thích ý nghĩa cho họ qua việc làm của bà góa nghèo.
Như vậy, qua đó, chúng ta hiểu được “ tấm lòng” của Thiên Chúa. Qủa thật, Thiên Chúa luôn  và muốn đón nhận những tấm lòng “ quảng đại” như bà góa nghèo, chứ Thiên Chúa không cần “số lượng” như phàm nhân. Số lượng, mà Thiên Chúa cũng muốn đón nhận  là : “ số lượng” căn cứ từ tấm lòng ,vì : “ Ta muốn lòng nhân, chứ không muốn của lễ ” . Vì thế, “số lượng” ấy phải dựa trên “ nguyên tắc” là “tấm lòng”, chứa không phải là “số lượng” đơn thuần. Vì , Ngài là Thiên Chúa.
Khởi đi, từ bài đọc Thứ I hôm nay ( 1V  17 , 10 -16) , chúng ta thấy, tiên tri Elia gặp nguy khốn, nhưng, Thiên Chúa đã nuôi ông, trước tiên là quạ, sau đó là bà góa. Một bà góa cũng có tinh thần quảng đại và  biết đặt niềm tin vào tiên tri là người của Thiên Chúa.
Qua ý nghĩa của Bài đọc I hôm nay và ý nghĩa Tin Mừng, chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn nhậm lời và nhìn đến sự thấp hèn, luôn đón nhận tấm lòng chân thật, từ những người nghèo khó.
Sự nghèo khó của cải vật chất không quan trọng bằng sự nghèo khó tâm linh. Đa số những ai nghèo khó vật chất, mà biết tin tưởng vào Thiên Chúa và chân thành cộng tác vào việc nuôi dưỡng nhân sự của Thiên Chúa, thì sẽ được Thiên Chúa ban ơn. Lại nữa, chúng ta thấy, việc Chúa Giêsu khen ngợi bà góa thật là hợp lý, vì, không có người giàu nào dâng cúng ¼ tài sản của mình cho việc dâng cúng cho thiên Chúa. Dù, cho có ai dâng cúng ¼ tài sản của mình cho Thiên Chúa, thì việc dâng cúng của họ cũng vẫn ít hơn bà góa nghèo. Bởi vì, họ chỉ dâng cúng phần dư thừa, còn bà góa nghèo dâng cúng hết những gì bà có trong lúc thiếu thốn.
Thiên Chúa không cần gì của cải trần thế của phàm nhân, nhưng, Thiên Chúa muốn tấm lòng quảng đại của con người nhân thế, hầu phả ánh “ TẤM LÒNG”  nhân hậu bởi Thiên Chúa.
Theo đó, bài đọc II, thánh Phaolô gởi cho người Do-thái ( Dt 9, 24 -28) nói lên sự chết thân xác của phàm nhân là lẽ tất yếu, như, chính Đức Kitô đã tự hiến chính mình là của lễ đền bù thay cho nhân loại. Việc bà góa nghèo dâng cúng hai đồng kẽm vào đền thờ, bằng ¼ đồng tiền Rôma. Nói lên Thiên Chúa cho đi chính Người Con Một của Thiên Chúa là Đức Kitô để xóa đi tội lỗi nhân loại. Như vậy, cái chết về thân xác của con người như là một sự đi vào cõi sống bất diệt, nếu tin vào Đức Kitô phục sinh.
Chúng ta, như những bà góa nghèo, vì tội lỗi, nhưng chúng ta biết dâng hết cho Thiên Chúa trong Đức Kitô, thì chúng ta sẽ giàu có trong ân sủng của Thiên Chúa. Vì , mọi người đều muốn giàu có, nhưng không biết cách làm giàu ân sủng. Vì , khi và chỉ khi, chúng ta biết dâng cho Thiên Chúa hết thảy, ngay cả chính mình, thì kho tàng siêu nhiên lẫn tự nhiên sẽ không thiếu, như “ hủ bột”  bà góa nghèo nuôi tiên tri Êlia xưa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con bài học sâu sắc mà thực tế, cao siêu mà thiết thực, hợp lý mà công minh, rõ ràng. Xin cho con người mọi thời biết đón nhận và tin theo, ngõ hầu mang lại cho họ phúc trường sinh. Vì chỉ có Chúa là Đấng giàu có đích thực cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con . Amen
08/11/2015

P.Trần Đình Phan Tiến